Mgr. et Bc. Vít Šnajdr

Vít Šnajdr (* 20. listopadu 1972) vystudoval učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a vychovatelství s etopedií na Univerzitě Hradec Králové. Pracoval jako učitel na základní škole, poté na gymnáziu a několik let jako vychovatel ve výchovném ústavu. Posledních šest let je ve funkci ředitele základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka. Mimo jiné prošel i výcvikem supervize a mediace. Je aktivním sportovcem – házenkářem, dlouhodobě pracoval s mládeží a šest let je hlavním trenérem kutnohorského A-týmu a členem výboru házenkářského oddílu. Je kutnohorským rodákem a říká o sobě, že je kutnohorský patriot. Má čtrnáctiletou dceru a je šťastně podruhé ženatý.

“V komunální politice se chci snažit o maximální otevřenost a přiblížení politiky všem lidem. Prioritou pro mě jsou demokratické principy, pevné zásady a upřednostnění konsensu před silovým řešením. Politika pro mě znamená především diskuzi. Chtěl bych do řízení města přinést více koncepčnosti a hlavně ducha spolupráce a vzájemnosti. Věřím, že se jedná o reálný cíl pro příští volební období a Kutná Hora se stane městem, kde společný zájem převáží nad osobními malichernými spory.”

Navrhni úpravu