Narozena v březnu 1986 v Praze, kde žila až do
roku 2019, kdy se s rodinou přestěhovala na Kolínsko.
Studovala SOŠ pro Administrativu EU a následně získala titul bakaláře na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Pomocné vědy historické.
Strávila rok v Marseille jako au-pair.
V Praze pracovala jako učitelka v MŠ a knihovnice.
V současné době se věnuje svým dvěma dcerám a pokouší se o založení výtvarného atelieru.