Petr Chaluš

Petr Chaluš (* 8. července 1973) vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v letech 2001 - 2006 jako poradce pro děti, rodiče i učitele a jako koordinátor školního parlamentu v ZŠ Londýnská, Praha 2. Jako člen širšího vedení se podílel na rozvoji inovativních přístupů této školy. Je autorem metodiky školních parlamentů z roku 2006, PDP, VÚP.

V rámci zavádění Rámcového vzdělávacího programu (RVP) v ČR byl školitelem v oblasti individualizace vzdělávacího procesu.

Od roku 2005 se podílel na několika prvních letech rozvoje aktivity eTwinning v ČR jako metodik a později i jako národní koordinátor aktivity, pracovník Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. V oblasti evropských programů pracuje dosud, nyní v rámci programu Erasmus+ jako koordinátor Centra Euroguidance v ČR, která podporuje evropskou spolupráci v oblasti celoživotního kariérového poradenství. Prezentuje a publikuje k tématům kariérového poradenství.

Od roku 2014 je jako rodič dobrovolník a aktivista předsedou organizace Fórum Rodičů, která podporuje rodiče v jejich komunikaci se školami a celkově hlas rodičů ve vzdělávání na úrovni škol i na národní úrovni. Podporuje zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají, sdružování rodičů při školách a činnost školských rad. Spolupracuje s Evropskou asociací rodičů. Sám je členem školské rady. Tématu školských rad se věnuje na Ústavu pedagogických věd na Masarykově univerzitě v rámci doktorského studia. Vystupuje k tématu na seminářích a konferencích.

Navrhni úpravu