Monika Keřková

Monika Keřková (* 29. srpna 1985) je od září 2019 členkou krajského sdružení Středočeský kraj České pirátské strany. Narodila se v Příbrami, ale většinu svého dětství prožila na Dobříši. Nyní žije v Ohrobci na Praze - západ, kde byla již podruhé zvolena do zastupitelstva obce a v minulém volebním období byla též členkou rady obce a finančního výboru.

Vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, obor Finance a posléze obor Eurospráva. Již během svého magisterského studia pracovala na Krajském úřadě Středočeského kraje na Odboru finančním a investic, kde získala zkušenosti s administrací veřejných zakázek. Po studiu se přesunula na Odbor regionálního rozvoje, kde pracovala jako Projektový a finanční manažer Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Během svého zaměstnání dále vystudovala obor MPA - Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí u vzdělávací instituce Ústav práva a právní vědy, o.p.s. v Praze. Další pracovní zkušeností byla pozice Metodik pro fondy EU na Ministerstvo pro Místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci, kde získala komplexní znalost Jednotného metodického prostředí pro aktuální programové období 2014-2020. Jako Koordinátor evaluace na Magistrátu hl. m. Prahy v Odboru evropských fondů pak získala zkušenosti především s evaluacemi Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Nyní se živí jako Consultant ve společnosti enovation s.r.o.

Mezi její zájmy patří zejména chovatelství psů, myslivost, hudba, filmy a četba.

MS JJ - Keřková

Pirátská strana