Bydlím na Kladně a jsem členem MS pirátů od roku 2018. V současnosti jsem také místopředsedou Středočeského krajského sdružení.

Ve volbách 2022 jsem byl zvolen zastupitelem města Kladna.
Na Kladně jsem byl dříve členem kontrolního výboru Zastupitelstva města. Angažoval jsem se zároveň v iniciativě bránící výstavbě hypermarketu v lokalitě růžového pole, se kterou jsme se v roce 2018 snažili o vyvolání místního referenda. Mojí agendou je zejména digitalizace úřadů a zavádění moderních nástrojů pro komunikaci s úřadem a zlepšování transparentnosti veřejné správy a samosprávy.

Vzdělání

2009 - 2011 Magisterské - Elektrotechnika a Informatika (Počítačové sítě a Internet), ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická.\
2005 - 2009 Bakalářské - Elektrotechnika a Informatika, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická.\
2001 - 2005 Středoškolské - SPŠ a VOŠ Kladno, Elektronické počítačové systémy.

Profese

Od roku 2011 se zabývám výzkumem a vývojem v oblasti pokročilých služeb optických sítí, zejména pak virtuálních okruhů na druhé síťové vrstvě. Významnou součástí mé práce je rozvoj síťových prostředí pro experimentování a ověřování nových řešení a vývoj nástrojů pro automatizované zajišťování dynamických okruhů v páteřních sítích, včetně více-doménových řešení.
Účastním se řešení mezinárodních projektů, v posledních letech v projektu Geant, který provozuje panevropskou síť pro vědu a výzkum.
Na částečný úvazek učím počítačové sítě na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

Zájmy (z nichž některé už jsem nechal za sebou)
Mám rád společenský tanec, více jak 10 let jsem se věnoval tanečnímu sportu. Věnoval jsem se pořádání a technickému zabezpečení kulturních akcí (taneční, plesy, nasvícení a nezvučení pódií).
Rád cestuji na zajímavá místa.