JUDr. Martin Karim

právník, expert na problematiku důchodů a sociálního zabezpečení