Mgr. Bc. Marta Martinová

ředitelka obecně prospěšné společnosti a poradkyně senátorky Adély Šípové

Pocházím z Poděbrad, trvale jsem však zakotvila v Kostomlatech nad Labem. Vystudovala jsem bohemistiku na FF UK a studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Pracuji jako ředitelka A2, o.p.s., kde v jsem letech 2014-2018 působila i jako předsedkyně správní rady, psobím zde i jako redaktorkou časopisu A2 kulturní čtrnáctideník a dělám poradkyni senátorce Adéle Šípové. V neposlední řadě jsem hrdou členkou spolků Česká společnost ornitologická, Český svaz ochránců přírody, Pro Silva Bohemica a České sociologické společnosti.