Mgr. Marek Jeřicha

Učitel

Marek Jeřicha (*2. prosince 1990) vystudoval Ekonomické lyceum a poté Filosofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval na Ministerstvu vnitra ČR jako analytik státní správy. V současnosti je učitelem na ZŠ Černošice (AJ, Z, OV).

Momentálně je zastupitelem města Černošice, kde je také členem školské a kulturní komise Rady města. Ve volném čase čte, sportuje a rád cestuje. Mimo jiné také pořádá nejrůznější kulturní nebo sportovní akce, jak pro přátele, tak pro veřejnost.

Také se nadále věnuje vystudovanému oboru a učí na VOŠ České unie sportu kurz Úvod do politologie.

marek-jericha

Pirátská strana


Lidé

Mgr. Lucie Cirkva Chocholová
Mgr. Lucie Cirkva Chocholová uvolněná krajská zastupitelka, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch
Ondřej Petr
Ondřej Petr PR manager a kontakt pro média
Poznejte celý náš tým