Mgr. Marek Jeřicha

Marek Jeřicha (*2. prosince 1990) vystudoval Ekonomické lyceum a poté Filosofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval na Ministerstvu vnitra ČR jako analytik státní správy. V současnosti je učitelem na ZŠ Černošice (AJ, Z, OV).

Momentálně je zastupitelem města Černošice, kde je také členem školské a kulturní komise Rady města. Ve volném čase čte, sportuje a rád cestuje. Mimo jiné také pořádá nejrůznější kulturní nebo sportovní akce, jak pro přátele, tak pro veřejnost.

Také se nadále věnuje vystudovanému oboru a učí na VOŠ České unie sportu kurz Úvod do politologie.