Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

3. května 2021
Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, kterému předsedám, dostal v lednu tohoto roku k dispozici informace o podpoře cestovního ruchu prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí na období 2018–2024. Prakticky šlo o tabulku akcí, které měly na uvedené období přislíbenou podporu kraje formou individuální neinvestiční dotace.

V tabulce jsme mohli vidět mnoho rozličných akcí: několik automobilových závodů, závody horských kol, hudební festivaly Votvírák nebo Let it Roll, historické slavnosti, tradiční poutě či golfový turnaj.

Vůbec se nechci pouštět do hodnocení oprávněnosti podpory jednotlivých akcí. Jako problém však vnímám fakt, že výbor musel pátrat po kritériích, na základě kterých byly akce do tabulky zařazeny a také, že jde o uzavřený seznam jakýchsi „vyvolených“ a nikdo další nemá možnost se o stejnou podporu ucházet.

Podnikla jsem tedy kroky směřující k vytvoření transparentního a otevřeného dotačního programu, který by podporoval cestovní ruch prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí.

Tento program by měl mít jasně daná a srozumitelná kritéria a být přístupný všem žadatelům. Návrh programu zpracováváme ve spolupráci se zaměstnanci krajského úřadu a bude předložen k připomínkám do Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a Výboru pro tělovýchovu a sport.

Na posledním jednání zastupitelstva byly schváleny individuální dotace pro rok 2021 na akce z výše uvedeného seznamu. Předcházela tomu dlouhá diskuze na jednání výboru a také s předsedou Výboru pro tělovýchovu a sport. Nakonec jsme se rozhodli doporučit zastupitelstvu podporu těchto akcí.

Jsem tomu ráda, protože jako dlouholetý pracovník v kultuře vím, jak je náročné organizačně a zejména časově takovou akci připravit. Nebylo naším záměrem uvrhnout pořadatele v tomto roce do další nejistoty, již tak jí mají kvůli pandemické situaci víc než dost.

Nový program, který právě připravujeme, by měl být platný od roku 2022 a já doufám, že bude zastupitelstvem podpořen a my se tak dostaneme k tomu, že budeme mít transparentní a objektivní nástroj pro přerozdělování financí z rozpočtu Středočeského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová dnes představila komplexní návrh Pirátů na zvýšení a pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Ta by se měla odvíjet spravedlivě od výše průměrné mzdy, protože právě tu v období péče rodičovský příspěvek nahrazuje. Rodičovský příspěvek se totiž léta nezvyšoval, zatímco ceny potravin či energií letěly nahoru. V souvislosti s podporou rodin spolupracují dále Piráti s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na novele zákona o dětských skupinách, která zlepší dostupnost předškolní péče. Upozorňují také na to, že pro rodiče je důležitá přímo garance místa pro jejich dítě v předškolním zařízení.

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Hudební festivaly, sportovní události i svatováclavská pouť. Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 ve Středočeském kraji znají své adresáty. Na únorovém zasedání je schválili krajší zastupitelé. Sedm akcí se díky vysokému hodnocení komise kvalifikovalo pro tzv. návaznou víceletou dotaci pro tutéž akci, a to až do roku 2025.

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Když v roce 2021 kandidovala Středočeská Pirátka Veronika Hažlinská do sněmovny, nesla s sebou téma porodnictví, poporodní péče a kojení. Jedním z bodů programu bylo i prohlášení, že jako Piráti budeme podporovat kojení sjednocenými postupy laktačního poradenství a plošně dostupnou pomocí v průběhu celého období kojení.