Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, kterému předsedám, dostal v lednu tohoto roku k dispozici informace o podpoře cestovního ruchu prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí na období 2018–2024. Prakticky šlo o tabulku akcí, které měly na uvedené období přislíbenou podporu kraje formou individuální neinvestiční dotace.

V tabulce jsme mohli vidět mnoho rozličných akcí: několik automobilových závodů, závody horských kol, hudební festivaly Votvírák nebo Let it Roll, historické slavnosti, tradiční poutě či golfový turnaj.

Vůbec se nechci pouštět do hodnocení oprávněnosti podpory jednotlivých akcí. Jako problém však vnímám fakt, že výbor musel pátrat po kritériích, na základě kterých byly akce do tabulky zařazeny a také, že jde o uzavřený seznam jakýchsi „vyvolených“ a nikdo další nemá možnost se o stejnou podporu ucházet.

Podnikla jsem tedy kroky směřující k vytvoření transparentního a otevřeného dotačního programu, který by podporoval cestovní ruch prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí.

Tento program by měl mít jasně daná a srozumitelná kritéria a být přístupný všem žadatelům. Návrh programu zpracováváme ve spolupráci se zaměstnanci krajského úřadu a bude předložen k připomínkám do Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a Výboru pro tělovýchovu a sport.

Na posledním jednání zastupitelstva byly schváleny individuální dotace pro rok 2021 na akce z výše uvedeného seznamu. Předcházela tomu dlouhá diskuze na jednání výboru a také s předsedou Výboru pro tělovýchovu a sport. Nakonec jsme se rozhodli doporučit zastupitelstvu podporu těchto akcí.

Jsem tomu ráda, protože jako dlouholetý pracovník v kultuře vím, jak je náročné organizačně a zejména časově takovou akci připravit. Nebylo naším záměrem uvrhnout pořadatele v tomto roce do další nejistoty, již tak jí mají kvůli pandemické situaci víc než dost.

Nový program, který právě připravujeme, by měl být platný od roku 2022 a já doufám, že bude zastupitelstvem podpořen a my se tak dostaneme k tomu, že budeme mít transparentní a objektivní nástroj pro přerozdělování financí z rozpočtu Středočeského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře
16.10.2020

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře

Vláda 14. října schválila prodloužení záchranného balíčku pro kulturu s názvem Covid – Kultura II. Na pomoc státu dlouho čekali všichni provozovatelé a pracovníci kulturních zařízení napříč republikou, nezávislí umělci i producenti. První omezení kulturních...