Z Prahy do Drážďan za hodinu? Vysokorychlostní trať předběhne krajinná studie

Z Prahy do Drážďan za hodinu? Vysokorychlostní trať předběhne krajinná studie

Společně s obcemi může kraj lépe tvořit vizi vlastního rozvoje, protože studie detailně popíše lokalitu i její potřeby. Je to vůbec poprvé, kdy mohou samosprávy v ČR podobný nástroj využít. I přes možná negativa jsou totiž tyto dopravní investice pro Středočeský kraj důležité, hlavně z důvodu uvolnění klíčových přeplněných tratí a rozmělnění automobilového provozu.

“Jsem moc rád, že se podařilo navázat vzájemnou spolupráci a zpracování krajinné studie vítám. Téma ochrany krajiny zvedl spolek Koridor D8, jenž sdružuje dotčené obce. Jím původně navrhované memorandum zaručující maximální eliminaci negativních vlivů ale tehdejší vedení Ministerstva dopravy odmítlo. Loni se však kraji podařilo navázat řadu jednání na mnoha úrovních od obcí, přes kraj až po ministerstvo dopravy. Výsledkem je myšlenka krajinného plánu. Je to příklad dobré praxe, spolupráce je vždy ta lepší cesta. Říp a jeho okolí má pro Čechy zvláštní význam,” popisuje průběh jednání náměstek pro místní rozvoj Jiří Snížek.

Stěžejní je dialog se spolkem Koridor D8, který ve věci výstavby dlouhodobě aktivně vystupuje. Koridor D8 je spolu se Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic a dalšími součástí pracovní skupiny, která na přípravu krajinné studie dohlédne. S ohledem na obsáhlou problematiku věci byl ke skupině přizván i pražský Institut plánování a rozvoje.

“Studie se vypořádá s otázkami jako jsou ochrana kulturní a říční krajiny, prostupnost a obytnost krajiny a zajištění její příčné prostupnosti přes, podpora biodiverzity, udržitelné zemědělství, nebo jak využít zbytkové úzké plochy mezi D8 a vysokorychlostní tratí,” doplňuje Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství.

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan přinese cestujícím úsporu času i pohodlí. Bude tak ekologičtější alternativou k letecké i automobilové dopravě a konečně přenese českou železnici do 21. století.

Finální podoba zadání krajinné studie by měla být známá do konce března. Jejího zpracovatele určí výběrové řízení. Ten by měl výsledek představit do konce roku 2024.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů či zákonných zástupců na pobyt s dětmi ve zdravotnických zařízeních omezována. „Zpracovali jsme proto srozumitelný metodický pokyn, který tyto nejasnosti odstraní a pomůže situaci zlepšit jak pro rodiny, tak i zdravotnický personál,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. To je hlavní výstup kulatého stolu s názvem “Děti potřebují své blízké, během hospitalizace zejména. Fakta, zkušenosti a léčebný efekt”, který Olga Richterová dnes ve Sněmovně spolupořádala s Martinou Ochodnickou, poslankyní za TOP 09, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru pro zdravotnictví.

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Spolu s prezidentskými volbami proběhlo v největším středočeském městě referendum, ve kterém občané rozhodovali o zákazu heren a hazardu. Za vyvoláním referenda stojí petice iniciativy Kladno bez hazardu, kterou podepsalo 5 336 občanů. Radnice v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) od počátku proti referendu otevřeně vystupovala. Podle senátorky Adély Šípové, do jejíhož obvodu spadá i Kladno, město dostatečně nezajistilo, aby referendum proběhlo podle zákona, a rozhodla se proto město žalovat.

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajský úřad Středočeského kraje dnes získal certifikát Zero Waste Hero. Ten je jedním z výstupů environmentálního auditu, který na podzim provedla agentura Envirostyl. Získání certifikace znamená, že úřad zavádí přístupy vedoucí ke snižování negativního vlivu na životní prostředí. Certifikát převzali ředitel úřadu Jan Louška a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.