Vyjádření zastupitelského klubu k optimalizaci gymnázií v Příbrami

Vyjádření zastupitelského klubu k optimalizaci gymnázií v Příbrami

Na základě analýz krajského expertního týmu, doporučení pirátského resortního týmu, ale také po diskuzi s radním pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milanem Váchou jsme došli k závěrům, že nemůžeme navrženou optimalizaci gymnázií v Příbrami podpořit. Podporujeme svobodnou volbu při rozhodování se o studiu na střední škole. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání a reflektujeme zájem o gymnaziální vzdělávání.

  1. Podporujeme svobodnou volbu při rozhodování se o studiu na střední škole. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání a reflektujeme zájem o gymnaziální vzdělávání.
  2. Optimalizace je zásadním a potřebným krokem ke kvalitnějšímu vzdělávání. Na Příbramsku vnímáme jako vhodnější oborovou optimalizaci středních škol.
  3. Podporujeme kvalitní odborné školství, kterého docílíme změnou oborů a podpořením investic do těchto škol.
  4. Domníváme se, že sloučením gymnázií v Příbrami se nezvýší kvalita ostatních škol v regionu. Podle podkladů zpracovaných našimi odborníky dojde k přesunu zájemců o gymnaziální vzdělávání do Prahy.
  5. Omezením gymnaziálních míst může dojít k rozevření sociálních nůžek ve vzdělávání. Studenti z ekonomicky silných rodin budou investovat do přípravy na přijímací zkoušky, aby ve ztížené soutěži o přijetí uspěli, nebo budou dojíždět za gymnaziálním vzděláváním do Prahy. Studenti z ekonomicky slabých poměrů budou nuceni na gymnaziální studium rezignovat.
  6. Úroveň vzdělání má přímý dopad na uplatnění na trhu práce. Dnes je na Příbramsku největší nezaměstnanost z celého Středočeského kraje.
  7. Nemáme informace o tom, že by se Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami výrazně vychýlilo v kvantitativních a kvalitativních ukazatelích z krajského průměru.

Stanovisko Krajského expertního týmu - Školství

Stanovisko republikového Resortního týmu - Školství

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE