Často se na mne lidé obracejí s dotazem, proč se nedají tak na pohled jednoduché věci, jako je oprava chodníku, vytvoření přechodu a nová přípojka plynu, realizovat současně. Proč mají rok co rok cestou domů přeskakovat zákopy – a bývají to lidé, kteří vlastníma rukama postavili dům, takže jejich připomínky jsou podložené osobními zkušenostmi.

Představte si, že střecha vašeho domu nepatří vám, ale třem dalším majitelům, kteří si zajišťují financování i realizaci sami. Tesař může jen v červnu, pokrývač v květnu a kominík potřebuje nové stavební povolení, protože jste se v dobré víře rozhodli pro výměnu kotle... Proces výstavby v měřítku do sítě propojené městské infrastruktury s rozdílnými vlastníky připomíná žonglování mnoha míčky, z nichž některé v letu mění tvar a jiné čas od času mizí. Ilustrujme si to na příkladu autobusového terminálu (AN) a parkovacího domu u nádraží v Benešově.

S projektem obnovy AN v Benešově se začalo už před rokem 2014. Žádost o dotaci na výstavbu nového terminálu na autobusovém nádraží byla podána v roce 2017 do dotační výzvy č. 50 z EU, a to konkrétně z integrovaného regionálního operačního programu ITI. V květnu 2018 obdrželo město Benešov zprávu z řídícího orgánu IROP, že žádost o podporu prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena.

Ztrácíte nit? To je pouze přípravný proces zajištění prostředků na výstavbu – veřejná správa bohužel nemůže rozbít prasátko nebo si zajít pro hypotéku, přičemž stoh dokumentů a povolení s omezenou dobou platnosti, kterými je financování podmíněno a které musí být splněny pro realizaci záměru, je výrazně vyšší než v případě soukromé osoby. A to nejde o nic víc než “jen” o modernizaci klasického okresního, průjezdného autobusáku z dob socialismu, koncipovaného na odbavení velkého množství osob ve špičkách směnného provozu. Dosud museli lidé přecházet k vlakům přes přechod frekventované ulice, budoucí podoba počítá s propojením podchodem a zvýšením komfortu čekajících; samotný koncept obslužnosti zůstává nezměněn. Dotaci je nutné čerpat do roku 2021, jinak by ji muselo město vracet. Samotná výstavba potrvá nejméně 18 měsíců; to znamená, že není čas dál ztrácet čas.

K tomu se přidává parkovací dům přes ulici, jehož dotace byla také s jistým zpožděním schválena. Mezi oběma projekty se nachází ulice Nádražní: ve skutečnosti krajská silnice 110, kde kSÚS připravuje kruhový objezd navazující na nově zrekonstruovanou Tyršovu třídu. A aby toho nebylo málo, Benešov protínající mezinárodní silnice I/3 (E55), která spadá pod ŘSD, se od června 2019 také upravuje – přibudou dvě tzv. turbokřižovatky na obou koncích městské zástavby, následované zahloubením v prostoru Konopišťského parku.

Máte obavy z dopravního chaosu? Sdílíme je s vámi. Klíčové v tomto stavu je, aby jednotliví správci komunikací neprodleně předávali harmonogramy i aktuality do rukou zkušeného projekčního týmu, zpětně komunikujícího jak s občany, tak s radnicí a realizátory staveb. To je pointa otevřené, transparentní radnice, kterou prosazují Piráti – sdílení šetří nervy všem. Více očí dokáže včas odhalovat problémy nutně vznikající při podobných kolizích v čase a prostoru; nestává se pak, že někdo na poslední chvíli zatáhne za záchrannou brzdu, tím “hodí vidle” do rozjetého vlaku a původní pečlivě vybalancované plány rozfouká vítr změn.