Tomáš Zmuda: Středočeský kraj podpoří nemocnice pětadvaceti miliony!

09. 06. 2021
Tomáš Zmuda: Středočeský kraj podpoří nemocnice pětadvaceti miliony!

Středočeský kraj přispěje soukromým a městským nemocnicím na pořízení přístrojového vybavení a na výdaje související s výstavbou nebo rekonstrukcí objektů 25 miliony korun. O peníze mohou lůžková zařízení žádat prostřednictvím dotačního titulu Program 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ.

Ten bude zveřejněn na úřední desce Středočeského kraje od 9. června do 8. září. Žadatel musí mít sídlo ve Středočeském kraji a maximální výše dotace činí 2 miliony Kč. Lhůta pro podávání žádostí je od 12. do 26. července do 16 hodin.

Žádosti o přidělení dotace budou posuzovány a hodnoceny podle toho, jak kvalitně bude projekt zpracován, tedy podle jeho přehlednosti, provázanosti, představení cílů a výstupů, a dále podle jeho přínosu pro akutní lůžkovou péči ve Středočeském kraji.

“Podpora soukromých subjektů které poskytují akutní zdravotní péči středočeským občanům a návštěvníkům tam, kde nejsou krajská pracoviště, je správná. Samozřejmě za podmínky kontroly využití dotace a transparentnosti celého procesu,” komentuje tento krok středočeský zastupitel Petr Tomáš a náš středočeský expert na oblast zdravotnictví.

Žadatel bude muset doložit finanční zajištění akce. Rozhodující bude mj. také doložení udržitelnosti aktivit po ukončení realizace projektu. Hodnotící komise bude složená z členů Výboru pro zdravotnictví, kterou jmenuje krajský radní odpovědný za oblast zdravotnictví. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena na 120 dnů od podání žádosti o dotaci.

“Covidová doba nám ukázala slabá místa ve zdravotnictví nejen Středočeského kraje. Jsem rád, že jsme se rozhodli podpořit všechna krajská zařízení, která poskytují péči občanům a věřím, že díky tomu budeme lépe připraveni na všechny možné krizové situace,” doplňuje předseda Výboru pro zdravotnictví Tomáš Zmuda.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Lucie Chocholová: Kultura pomáhá kultuře
09.06.2021

Lucie Chocholová: Kultura pomáhá kultuře

V pátek 11. června odstartuje akce s názvem Středočeské kulturní léto s mottem “Kultura pomáhá kultuře”. Na různých místech středních Čech, na nádvořích, v zámeckých zahradách, nebo ve skanzenech lidové architektury, které spravují příspěvkové organizace...

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE