Schválili jsme podporu 50ti provozovatelům táborů a dalším nesportovním volnočasovým spolkům pro děti a mládež. 49 z nich dosáhlo požadované dotace v plné výši. Celkem tak kraj rozdělí tři miliony korun. Díky poskytnuté finanční podpoře se mohou provozovatelé lépe připravit na blížící se prázdninovou sezónu.

“Zážitky z prázdnin a táborů patří často k těm nejhezčím. Kraj podporuje činnost spolků, které dokáží dětem a mládeži tyto zážitky připravit. Za přidělené dotace například opraví a obnoví tábornické a vodácké vybavení, podpoří celoroční aktivity oddílů i pořádání táborů jako takových,” říká Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a kandidátka na hejtmanku.
Mezi příjemci dotace jsou mimo jiné středočeská střediska Junáka – českého skauta, asociace české tábornické unie, spolky ochránců přírody, TJ Sokol a další. “Mnoho z nich má dlouholetou a významnou tradici. Dotace z programu jako je tento dovoluje žadatelům lépe plánovat svůj dlouhodobý chod a zachovat si svůj standard,” doplňuje Cirkva Chocholová.

Zastupitelstvo Program 2024 na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času (Program 24) vyhlásilo loni v listopadu. Žádosti poskytovatelé podávali v průběhu letošního ledna.

Žádosti, které splňovaly podmínky Programu 24, hodnotila jmenovaná komise prostřednictvím internetové aplikace. Pořadí žadatelů bylo sestaveno dle průměrného bodového hodnocení a v druhé úrovni, při shodě bodového zisku, podle hlasování hodnotící komise.