Středočeští Piráti volí své kandidáty do Sněmovny!

Středočeští Piráti volí své kandidáty do Sněmovny!

Po úspěšném zvolení lídryně středočeské pirátské kandidátky do Poslanecké Sněmovny Kláry Kocmanové čeká krajské fórum další demokratická volba.

Podporu středočeských Pirátů pro zařazení do hlasování ucházející se o 2. až 6. místo na kandidátce získali František Kopřiva, Štěpán Drtina, Patrick Zandl, Matouš Vanča, Jiří Lehejček, Václav Kubaljak, Petr Tomáš, Petr Chaluš, Veronika Hažlinská, Jan Prokop a Dan Netušil. Následně se o 5. až 6. místo uchází Martin Karim, Dominika Michailidu a Cyril Koky. Pojďme si všechny v krátkosti představit.

František Kopřiva je obhajující středočeský pirátský poslanec, místopředseda výboru pro evropské záležitosti, kde aktivně připomínkuje unijní legislativu a stanoviska české vlády. Kromě toho se věnuje ochraně soukromí na internetu, lidským právům doma i v zahraničí, předložil návrh na manželství pro všechny a spolupředsedá Parlamentní skupině přátel Tibetu.

Štěpán Drtina je v současné době pirátský radní pro kulturu a památkovou péči v Kutné Hoře, asistent poslankyně Lenky Kozlové a jeden z místopředsedů krajského sdružení. Vystudoval novodobé české a čs. dějiny na Univerzitě Hradec Králové. Ve sněmovně by se chtěl zabývat hlavně agendou kultury, která je podle něj neprávem přehlížena. Jako své priority v oblasti kultury vidí navýšení jejího financování, reformu autorského zákona, zřízení tzv. veřejné kulturní instituce, nebo novelu památkového zákona.

Patrick Zandl je pirátský zastupitel v Brandýse-Staré Boleslavi, kde má na starosti rozvoj bydlení ve městě. Čtvrt století se věnuje IT, internetu a telekomunikacím. Za svoje IT priority považuje vybudování zabezpečení digitálního perimetru republiky, k čemuž přispíval ve sdružení CZ.NIC a dalších nevládních bezpečnostních projektech, včetně volby ředitele Národního úřadu kybernetické bezpečnosti NUKIB. Za významnou dnešní výzvu považuje prohlubující se nedůvěru ve společnosti. Proto je pro něj součástí strategie digitální resilience (odolnosti společnosti), postupná modernizace školství i rozšiřujícího vzdělávání. V minulém roce spoluzakládal iniciativu COVID19CZ a spolupracuje v pirátském COVID týmu. Pracuje jako koordinátor vývoje v Průša Research, vedoucího světového výrobce 3D tiskáren.

Matouš Vanča je tajemníkem pirátského poslaneckého klubu. Zajišťuje podklady klubu na každou schůzi Poslanecké sněmovny, zpracovává a rozděluje sněmovní tisky, hlídá průběh legislativního procesu a plenárních jednání a radí poslancům s nejrůznějšími otázkami parlamentní procedury. Především však pracuje na tom, aby byl pirátský klub na každé jednání dobře připraven a úspěšně v parlamentním provozu realizoval svoje priority. Je členem resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa a meziresortního týmu Demokracie, vede pracovní skupinu k rozvoji venkova a je autorem programových materiálů na toto téma. Kromě využití svých znalostí parlamentních procesů se v případě zvolení hodlá zaměřit na fungování samospráv, depolitizaci státní správy, financování regionů a kompetenční zákon. Žije v Čestlicích, kde je také neuvolněným zastupitelem.

Jiří Lehejček je profesí dendrolog. V minulém roce se stal vedoucím pirátského resortního týmu Zemědělství. Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na PřF UK a pěstování lesa na FLD ČZU. Doktorát získal tamtéž za práci dendrochronologie arktické tundry. V současnosti zastává volenou funkci místopředsedy IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. Je řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR) výzkumných projektů a externím poradcem předsedkyně výboru životní prostředí PSP ČR.

Václav Kubaljak po dokončení bakalářského stupně Pedagogické fakulty UK nastoupil do školství, kde působil jako třídní učitel, asistent pedagoga nebo člen předmětové komise. U Pirátů zastává funkce předsedy Krajského expertního týmu školství Středočeského kraje, předsedy MS Benešov, je součástí komise školství města Benešov a školského výboru Středočeského kraje. Věří v liberální vzdělávací politiku s důrazem na možnost volby vzdělávací cesty - rád by pomohl odstraňovat bariéry, které v tomto ohledu v minulosti vznikly. Dále by chtěl pomoci zlepšit pedagogickou přípravu budoucích učitelů. A skrze tato opatření by také rád pomohl zvýšit společenský status učitele.

Petr Tomáš je zastupitel Středočeského kraje, předseda výboru pro zdravotnictví a místopředseda zastupitelského klubu. Pracoval více než 29 let na středočeské záchrance. Ve Sněmovně by se rád zabýval reformou zdravotnictví. Zejména přípravou na nové výzvy, jako je stárnutí populace, následnou a paliativní péči. Za zásadní považuje dostupnost zdravotní péče pro všechny sociální skupiny bez rozdílu. Jeho sen je, aby se práva pacientů nemusela pracně vyžadovat, ale aby byla samozřejmostí, o které se téměř nemusí mluvit.

Petr Chaluš je dlouholetým příznivcem Pirátské strany. Působí v oblasti vzdělávání a inovací ve vzdělávání, jako poradce ve vzdělávání a vzdělávatel učitelů. Pracuje jako konzultant pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v rámci programu Erasmus+ a koordinuje národní centrum Euroguidance - evropská síť v oblasti poradenství ve vzdělávání, osobním a profesním rozvoji. Podílí se také jako metodik na rozvoji kurikula v rámci Národního pedagogického institutu. Usiluje o rozvoj školských rad v praxi i výzkumně v rámci doktorského studia. Jako dobrovolník je předsedou organizace Fórum Rodičů, která posiluje hlas rodičů ve vzdělávání.

Veronika Hažlinská je porodní asistentka a v současnosti máma na rodičovské dovolené. Vystudovala na 1. LF UK v Praze a poté pracovala na porodním sále v Rakovníku. Současně působí i jako komunitní porodní asistentka. U Pirátů se od loňského roku podílí na činnosti pracovní skupiny k porodnictví Olgy Richterové. Byla také součástí volebního týmu Adély Šípové v její senátní kampani. Jelikož je přesvědčená o tom, že stávající systém zdravotní péče o ženu a dítě potřebuje změny, rozhodla se ucházet o místo na pirátské kandidátce do poslanecké sněmovny. Mezi její priority mimo jiné patří rozvoj komunitní péče porodních asistentek, kterou vidí jako účinný nástroj, jak ulevit přetíženému zdravotnímu systému, což se v dnešní době jeví jako obzvlášť důležité. Věří, že s pirátským klubem by mohla agendu porodnictví posouvat dál.

Jan Prokop je pirátský IT specialista srdcem i duší. Začínal jako autorizovaný servisní technik notebooků. Potom 8 let působil jako správce sítě ve střední firmě zabývající se obchodováním na komoditních trzích. Dále 5 let pracoval jako IT podpora a technik u společnosti, která outsourcuje správu výpočetní techniky pro živnostníky, malé a střední firmy. Nyní spravuje cloudové služby a Sharepoint ve státní správě.

Daniel Netušil v roce 2018 vedl kandidátku v Benešově a následně se stal neuvolněným radním. Po úspěchu v krajských volbách je také neuvolněným zastupitelem, místopředsedou výboru pro sport, členem výboru pro kulturu a cestovní ruch a členem výboru pro regionální rozvoj. V krajských volbách měl na starosti oblast sportu a cestovního ruchu, a to jsou i témata, kterým by se chtěl věnovat na půdě poslanecké sněmovny. Cestovní ruch byl, společně s kulturou, nejvíce zasaženým odvětvím koronavirovou krizí v ČR, vytváří celkově 400 tisíc plných pracovních úvazků a do veřejných rozpočtů přináší každý rok přibližně 120 miliard Kč. Je to tedy oblast, která zaslouží zvýšenou pozornost. V oblasti sportu by se chtěl zaměřit na transparentní a spravedlivé rozdělování dotačních prostředků, a proto zapojený v týmu připravující celostátní program.

Martin Karim je v současné době právník metodik, který působí na ČSSZ v mezinárodněprávním oddělení a zabývá se důchody. Je místopředsedou pirátského místního sdružení Mníšecko a Dolní Berounka. Ve sněmovně by se chtěl zabývat sociální oblastí a důchody. Důchody jsou podle něj velké téma už dnes a ještě větší téma budou v budoucnu. V tuto chvíli se řeší jen parametrické změny a nikdo však dle jeho slov neotevřel otázku jejich financování.

Dominika Michailidu je výtvarnice, zemědělkyně, pirátská zastupitelka a spolková činovnice v obci Krnsko. U Pirátů působí od roku 2012, kdy se zúčastnila jejich demonstrací proti nadnárodní smlouvě ACTA, poté vstoupila do strany, kde zastávala různé funkce. V současnosti je krajská vedoucí expertního týmu. Boj o svobodný internet, naše soukromé informace a vnášení open source řešení do správy věcí veřejných stále vnímá jako zásadní témata, která mohou zásadně pomoci s bojem proti největším výzvám 21. století, jako je klimatická změna, ztráta diverzity v mnoha oblastech a usměrňování nadnárodních korporací.

Cyril Koky bydlí v Kolíně a od roku 2003 působí jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadu Středočeského kraje. Byl členem poradních orgánů na krajské i vládní úrovni. V případě zvolené chce zúročit své dlouholeté zkušenosti z oblasti státní správy, sociální oblasti a prevence kriminality.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu