Středočeští Piráti dnes podepsali koaliční smlouvu

04. 11. 2020
Středočeští Piráti dnes podepsali koaliční smlouvu

Zástupci středočeské koalice STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj dnes podepsali koaliční smlouvu.

V pražských Dietzenhoferových sadech podepsali dnes odpoledne lídři budoucích středočeských vládních stran a uskupení koaliční smlouvu o spolupráci v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Představili rovněž programové priority, na nichž se shodli během povolebních jednání. Ustavující zastupitelstvo kraje, které by mělo mimo jiné zvolit jako novou středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN), se bude konat 16. listopadu.

Petra Pecková, Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (Spojenci pro Středočeský kraj) dnes před novináři signovali smlouvu o spolupráci ve středočeském zastupitelstvu pro volební období 2020 až 2024. Své podpisy pod ni připojí i všichni další zastupitelé zvolení za zmíněné subjekty ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje, jež se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020.

Hlavním cílem partnerů je prosazovat a plnit programové prohlášení, zejména prostřednictvím rady kraje, jednotlivých zúčastněných zastupitelů, prostřednictvím zástupců Středočeského kraje ve společnostech s majetkovou účastí kraje a prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Koaliční smlouva rovněž vymezuje s ohledem na programovou shodu personální rozdělení kompetencí v rámci Rady SK. Jména jednotlivých budoucích radních byla zveřejněna již po volbách.

STAN

 • Hejtmanka (Petra Pecková)
 • Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací (Věslav Michalik)
 • Radní pro oblast veřejné dopravy (Petr Borecký)
 • Radní pro oblast vzdělávání a sportu (Milan Vácha)

ODS

 • Náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy a statutární zástupce (Martin Kupka)
 • Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek (Libor Lesák)
 • Radní pro oblast zdravotnictví (Pavel Pavlík)
 • Radní pro oblast sociálních věcí (Martin Hrabánek)

Piráti

 • Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování (Jiří Snížek)
 • Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství (Jana Skopalíková)

Spojenci

 • Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch (Jan Jakob)

Výbory zastupitelstva

Prostřednictvím koaliční smlouvy se partneři dohodli na zřízení patnáctičlenných výborů zastupitelstva kraje i na obsazení funkcí předsedů, místopředsedů a členů výborů v poměru k volebním výsledkům.

V kraji tak budou v následujícím volebním období existovat tyto výbory:

 • Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch
 • Výbor pro dopravu
 • Výbor finanční
 • Výbor pro regionální rozvoj
 • Výbor kontrolní
 • Výbor pro tělovýchovu a sport
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 • Výbor pro sociální věci
 • Výbor pro zdravotnictví
 • Výbor pro životní prostředí a zemědělství
 • Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj

Komise rady kraje

Obdobně smlouva upravuje počet a personální obsazení devítičlenných komisí rady kraje, jež budou celkem tři:

 • Komise pro bezpečnost a IZS
 • Komise pro majetek
 • Komise pro spolupráci s obcemi a městy
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE