Středočeský kraj s pomocí občanů tvoří historicky první strategii pro oblast kultury. Lidé se mohou zapojit do 15. ledna

signal-2024-01-05-14-26-17-287
„Zapojení občanů do tvorby strategie je pro Piráty i pro mě osobně zásadní. Nechceme a nebudeme rozhodovat o rozvoji kultury na území největšího kraje takzvaně od stolu, ale v souladu se skutečnými potřebami jednotlivých regionů a hlavně aktérů, kteří poskytují občanům kulturní služby. Po podzimních debatách v regionech se nyní obracíme přímo k občanům a budeme rádi, když se jich zapojí co nejvíce. Jejich názor nás zajímá,“ říká Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a kandidátka Pirátů na hejtmanku Středočeského kraje, která myšlenku zapojení občanů do tvorby dokumentu prosadila.

Strategie v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturně kreativních odvětví, která by definovala příležitosti a konkrétní cíle ve Středočeském kraji dosud chyběla. Přitom je základním nástrojem rozvoje kraje a smysluplného přerozdělování finančních prostředků.

Středočeský kraj zadal tvorbu dokumentu začátkem loňského roku. Jsou do ní zapojeny obce, příspěvkové organizace kraje, knihovny, základní umělecké školy, muzea a galerie, lidé věnující se nehmotnému kulturnímu dědictví, aktéři spravující památkové objekty, provozovatelé kulturních domů, divadla, amatérské divadelní soubory, provozovatelé kin, pořadatelé kulturních akcí, neziskovky a komunitní centra, zástupci nezávislé a alternativní scény, církve, reprezentanti architektury, ale také aktéři s přesahem do kulturních a kreativních odvětví nebo cestovního ruchu.

Nyní se až do 15. ledna prostřednictvím webových stránek mohou zapojit také ti, pro které kulturní produkce vzniká – občané. Jejich připomínky budou následně vypořádány veřejně.

“Chceme znát potřeby všech kulturních aktérů na našem území. Podpora kraje musí být účelná a srozumitelná, participativní tvorba strategie toto umožní. Výsledný dokument by měla být hotov letos na jaře,” doplňuje Cirkva Chocholová.

Na základě veřejného výběrového řízení se zpracovatelem celého strategického dokumentu na roky 2024 až 2030 stala společnost ONplan lab mající s podobnými realizacemi zkušenosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články