Středočeský kraj je dlouhodobý leader sběru vysloužilých spotřebičů

03. 05. 2021
Středočeský kraj je dlouhodobý leader sběru vysloužilých spotřebičů

Každý Středočech odevzdal průměrně 6,9 kg elektroodpadu. Celkem lidé ze středních Čech takto vytřídili 9577 tun vysloužilých spotřebičů za loňský rok. V rámci celé ČR se jedná celkem o 49 203 starého elektra, které shromáždil největší český kolektivní systém Elektrowin za minulý rok.

Náš kraj se tak podílel na snížení produkce skleníkových plynů o 114 293 tun CO2. Množství odevzdaného eletroodpadu prostřednictvím systému Elektrowin každý rok zvyšuje.

“Středočeský kraj je v množství sebraného elektra unikátní. Jsme dlouhodobý leader sběru, a to ve všech typech vysloužilých spotřebičů,” uvádí Jana Skopalíková, krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

V roce 2016 Středočeši odevzdali 5349,462 tuny, za rok 2017 to bylo 5616,665 tuny, za rok 2018 už 6765,592 tun a za rok 2019 se množství odevzdaného elektroodpadu zvýšilo na 8 217,22 tuny.

“V regionu je aktuálně 2 900 sběrných míst a já bych chtěla poděkovat všem, kdo jejich provoz zajišťují, a samozřejmě hlavně občanům, že elektroodpad odkládají tam, kam patří, a ne na černé skládky nebo u menších předmětů do popelnic,“ dodává krajská radní Skopalíková.

Systém Elektrowin neeviduje sběr na úrovni okresů, ale na úrovni měst, potažmo krajů. Ze středočeských měst nad 20 tisíc obyvatel si nejlépe vedla Kutná Hora, do 20 000 obyvatel Čáslav a z malých obcí pak Trhový Štěpánov.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články