Středočeský kraj dočasně omezuje spoje veřejné hromadné dopravy

Středočeský kraj dočasně omezuje spoje veřejné hromadné dopravy

Podpora veřejné hromadné dopravy (VHD) je jedním z klíčových pirátských témat. A to zejména pro její ekonomicko-sociální a ekologické aspekty. Financování VHD leží jak známo na bedrech krajů. Současná situace, kdy vznikl souběh výpadku příjmů z daní zrušením superhrubé mzdy s dopady celosvětové pandemie viru SARS-CoV-2, se bohužel projeví i v této oblasti. Na stole je jak valorizace tarifů, která se intenzivně projednává s vedením hl. m. Prahy, tak omezení četnosti spojů, které nás čeká již za pár dní.

V důsledku uzavírání škol a celkovému snížení mobility obyvatelstva se kraj rozhodl s platností od 7. 3. přejít dočasně na tzv. prázdninový jízdní řád. Budou tedy omezeny spoje, jejichž cílem bylo primárně zajistit dopravu žáků do škol. Dále se omezení dotkne nočních spojů po 23. hodině a spojů obsluhujících dopravu do velkých nákupních center či akvaparků. Vlakových spojů se omezení nedotkne co do jejich počtu, jen některé vybrané budou obsluhovány kratšími soupravami. Tato opatření přijatá pro období zatím největšího omezení pohybu osob v ČR by měla alespoň částečně zmírnit ztrátu 10 - 13 milionů korun, která v důsledku jízdným nekrytých provozních nákladů kraji vzniká každý týden. Plánování spojů, stejně jako jejich omezování je vysoce odbornou disciplínou, kterou provádí tým projektantů integrované dopravy. Je při něm nutné zohlednit logiku nasazování vozidel a jejich řidičů ve vzájemné návaznosti. Neděje se tak samoúčelně, z rozmaru politiků či úředníků tužkou od stolu. Jakkoli vám může připadat, že zrušení právě “toho vašeho” spoje nelogické, věřte, že je za ním mnoho lidské práce a počítání.

Naše podněty k zlepšení dopravní situace v Středočeském kraji k VHD obsahují následující body:

  • Zmírnění standardů vozidel tak, aby bylo prodlouženo stáří o tři roky, průměrné stáří o rok a možnost registrace zánovních vozidel až do stáří tří let. Jelikož budou průběžně nahrazovány bezemisními, bylo by nyní pro dopravce neekonomické pořizovat na přechodné období autobusy se spalovacími motory.
  • Důsledné soutěžení silničních i železničních dopravců, které ze zkušenosti z jiných krajů vytváří účinný tlak na cenu a kvalitu služeb.
  • Zlepšení mezikrajské a mezioborové koordinace tak, aby autobusové i vlakové spoje úzce navazovaly, a aby nevznikaly vnitřní periferie s nedostatečnou dopravní obslužností.
  • Podporu sdílených osobních vozidel/mikrobusů v obslužnosti mikroregionů, kde klasický přístup nedostačuje, protože nejsme nyní schopni vytížit spoje nahodilou poptávkou řídkého osídlení. Tímto budeme schopni dovézt více lidí k uzlovým přestupním bodům a nastavit synergii mezi osobní a hromadnou dopravou.
  • Prodloužení platnosti nejkratší jízdenky ze 30 min na 40 min. Tato jízdenka způsobuje nejčastější situace, kdy jsou lidé nuceni připlácet si za delší jízdní dobu kvůli objížďkám a přestupům.
  • Častější využívání hromadné dopravy ze strany úředníků Středočeského kraje i nás, zastupitelů, jako úsporné opatření i projev solidarity.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky
15.07.2021

Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky

Praha 15. 7. 2021 - V Úvalech u Prahy v následujících letech vznikne nové záchytné P+R parkoviště. Rada Středočeského kraje totiž ve čtvrtek 15. července schválila výkup pozemků o výměře přes 12 tisíc metrů čtverečních...

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE