Středočeské fondy pravděpodobně budou!

Středočeské fondy pravděpodobně budou!

Když se začal okamžitě po ustavujícím zastupitelstvu Středočeského kraje chystat rozpočet pro rok 2021, věděli jsme, že to nebude věc jednoduchá. A to jsme ještě netušili, že kromě propadů daňových příjmů nám jeho zpracování výrazně ztíží daňový balíček, který přijala Sněmovna koncem listopadu, a který měl na rozpočty krajů zdrcující dopad.

Rozpočet, který byl zastupitelstvem schvalován v prosinci, tak byl výrazně ovlivněn těmito okolnostmi. V této situaci nezbyly prostředky na dotace, které kraj každoročně rozděluje prostřednictvím tematicky zaměřených fondů. Nastalá situace nás velmi mrzela, protože vnímáme fondy jako nástroj, který přispívá k rozvoji našeho regionu. Proto, když se ukázalo, že příjmy kraje budou nakonec vyšší než se očekávalo, vyvolali Piráti jednání s náměstkem hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Ing. Michalikem.

Naší prioritou bylo znovuobnovení fondů. Zejména pak Humanitárního fondu Zdraví a zdravotnictví, který podporuje paliativní a hospicovou péči i v domácím prostředí pacienta. Dále pak také Fond životního prostředí a zemědělství zaměřující se na drobné vodohospodářské projekty, rybníky a malé vodní nádrže. Z dalších fondů pak zmíníme Fond kultury a obnovy památek, Fond obnovy venkova a také Fond sportu a volného času.

Dobrou zprávou nakonec je, že fondy Středočeského kraje budou pro rok 2021 vyhlášeny, i když se u některých z nich neočekává taková alokace jako v minulých letech a o jejich podobě se bude dále jednat. Jde však o pozitivní signál pro všechny případné žadatele o dotace.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE