Středočeši mají o kulturu v kraji zájem. Pojďme ji skutečně podpořit

Středočeši mají o kulturu v kraji zájem. Pojďme ji skutečně podpořit

Památky, památníky, galerie a muzea Středočeského kraje každoročně evidují více než 4,5 milionu návštěv. Tak vysoké číslo je dokladem toho, že lidé mají o kulturu v našem kraji velký zájem. Přesto je kultura na současném krajském úřadě Popelkou.

Kultura v regionech má své neopomenutelné místo. Výrazně podporuje komunitní život a uchovává historii regionu a jeho tradic. Pod pojmem kultura je tak třeba vnímat i kulturní dědictví, jež zahrnuje památky a sbírkové předměty, které uchovávají regionální muzea či galerie.

Unikátní síť knihoven

Jako dědictví první republiky zůstala v kraji také rozsáhlá síť knihoven. Ta měla na svém počátku přispět k prohloubení vzdělání venkovských obyvatel. Dnes se téměř 800 knihoven ve středních Čechách pomalu stává kulturními centry v jednotlivých obcích.

Živá kultura i památky

Kulturou však rozumíme také živou kulturu. Jedná se o divadlo, hudbu, literaturu, vizuální umění, film. Na území našeho kraje se nachází tři profesionální divadla, velké množství divadelních scén bez stálého souboru a v neposlední řadě bezmála 300 amatérských divadelních souborů. Nesmíme také zapomenout na kulturu lidovou, která je nositelem tradic našich předků.

Na území kraje se také nachází několik skanzenů lidových staveb či připomínajících těžbu nerostného bohatství.

Kraj kultury

V porovnání s ostatními kraji je na území našeho kraje největší počet muzeí, galerií a památníků a druhý největší počet památek. Jak se k této infrastruktuře staví Krajský úřad Středočeského kraje? Ten má ze zákona povinnost pečovat o všestranný rozvoj a potřeby svých občanů, a to ve všech oblastech včetně kultury. Kraj sám zřizuje 19 příspěvkových organizací, mezi které patří muzea, galerie, památníky či knihovna. To je nejvíce ze všech krajů v celé České republice.

Alespoň 2 % na kulturu

Navzdory mnoha prvenstvím, která jsou s kulturou v kraji spojená, je právě středočeský krajský úřad ten, který v porovnání s ostatními kraji přispívá na kulturu nejméně. Proto prosazujeme navýšení rozpočtu na kulturu na minimální hranici 2 % z celkového rozpočtu Kraje. Tento krok musí doprovázet efektivní využití těchto prostředků, které bude odpovídat rozsáhlosti a rozmanitosti kultury v regionu. A to jak v oblasti dotací, tak i ve vztahu k organizacím přímo zřizovaných Krajem. To vše nepůjde realizovat, pokud Kraj nebude disponovat propracovanou strategií v oblasti kultury. Taková strategie však musí být výsledkem otevřeného dialogu všech aktérů kulturní sféry.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu