Štěpán Drtina: První kutnohorský participativní rozpočet finišuje!

Štěpán Drtina: První kutnohorský participativní rozpočet finišuje!

Kutná Hora vstoupila do závěrečné fáze nového Participativního rozpočtu! Chceme zapojit občany včetně studentů do dění ve městě a učit principy demokracie v praxi. Na osm oblastí podle čtvrtí nebo spojených čtvrtí je dohromady určena částka 1 mil. Kč. Projektový tým je tvořen z řad studentů středních škol. Principem projektu je aktivizace žáků a studentů, jejich zapojení do běhu města a výuka demokratické participace v praxi. Stejně tak je důležité dát možnost aktivním občanům spolurozhodovat o podobě veřejného prostoru v místě jejich bydliště a realizaci jejich nápadů. Jedná se o projekt, který je v rámci ČR ojedinělý. Byl prezentován i na půdě Senátu Parlamentu ČR místostarostou Vítem Šnajdrem.

V Kutné Hoře dosud nikdy neexistoval participativní rozpočet. Žákovské školské parlamenty fungovaly formálně, nebo vůbec. Stejně tak neexistoval městský žákovský parlament. Během loňského roku vytvořily všechny střední a základní školy v Kutné Hoře Radu školních parlamentů. Každá škola do ní vyslala tři zástupce. Ti se seznamovali s pravidly rozpočtování, která pak přinášeli zpět do škol. Ve školách žáci navrhovali projekty, které směřují ke zkvalitnění veřejného prostoru.

Nyní probíhá hlasování, které potrvá do 25. června a zúčastnit se ho mohou všichni občané Kutné Hory starší 14 let. Dík patří všem aktivním občanům za zajímavé návrhy a hlavně projektovému týmu z řad studentů. Teď už jen vybrat ty nejlepší projekty pro jednotlivé městské části.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE