Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!

Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!

Štěpán Drtina kandiduje za Piráty z 6. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny a zvolil si heslo: “Kultura nebude sedět v koutě”. Vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu v Hradci Králové. Nyní pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové. Zkušenosti nabral také v komunální politice v Kutné Hoře, kde se stal radním pro kulturu a památkovou péči a předsedou památkové komise. Jako poslanec by se rád věnoval především otázkám kultury, památkové péče, nezávislosti veřejnoprávních médií a duševního zdraví.

Co tě motivovalo kandidovat v letošních volbách do poslanecké sněmovny?

V roce 2017 mě již přestalo bavit na politiku jen nadávat. Jsem toho názoru, že pokud chcete něco změnit, tak musíte vždy začít u sebe. Začal jsem se angažovat na komunální úrovni v Kutné Hoře a také pracovat přímo v srdci Poslanecké sněmovny. Tam jsem se postupně seznamoval s mně blízkými tématy a následně došel k tomu, že bych nezbytné změny a reformy chtěl prosazovat jako poslanec. To totiž máte jedinečnou možnosti změnit poměry v naší zemi k lepšímu.

Které z témat z programu pro mladé bys za sebe nejvíce vypíchl?

Jelikož jsem ambasadorem programového bodu Duševní zdraví, tak je to bezpochyby právě toto. Dnešní hektická a uspěchaná doba přináší nové výzvy a klade na psychiku člověka stále větší nároky. Vláda se ale tváří, jako by se nic nedělo. Systematickou péči zanedbává a ohrožuje tak zdraví i životy. U řady lidi se vážné psychické onemocnění projeví až několik let po prvních příznacích. K takovým situacím by ale vůbec nemuselo docházet. Více se o našem programu pro mladé můžete dočíst na našem webu Není nám to ukradený.

Jaká další témata bys jako poslanec prosazoval?

Rád bych se věnoval především otázkám kultury, památkové péče a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ta jsou jasným pilířem demokratické společnosti a v poslední době čelí těžkým zkouškám skrze válcování sněmovní většinou. Sama kultura pak byla v současné koronavirové krizi velmi citelně postižena a přesto se jí nadále nedostává potřebné pozornosti. Česká republika se přitom řadí mezi státy s nejbohatší kulturní a historickou tradicí na světě. Kultura patří k hlavním pilířům společenského života, rozvíjí nás, naše města a sídla a má také velký ekonomický potenciál. Obory s ní přímo spojené zaměstnávají statisíce lidí a podílí se velkou měrou na rozvoji, inovacích a kvalitě života obyvatel v jednotlivých regionech.

Orientuješ se zejména na kulturu. Je nějaká specifická oblast kultury, na kterou by ses rád zaměřil nebo ji vnímáš komplexně

Samozřejmě ji vnímám komplexně, ale jsem toho názoru, že v dnešní době musí být dáván velký důraz na rozvoj kulturního a kreativního odvětví. To má právě potenciál podpořit ekonomiku, zaměstnanost, inovace nebo propagaci České republiky v zahraničí.

Jsi také radní pro kulturu a památkovou péči v Kutné Hoře. Jaké máte úspěchy na radnici a co ti tato pozice přinesla?

Povedlo se mimo jiné vytvořit pozici městského architekta, nastavit spravedlivý systém podpory pro kulturu, školství, sport, vzdělávání a opravy památkových objektů. Podařilo se také více otevřít úřad, dokončit projekt sportovní haly, připravit výstavbu nového skateparku. Ve spolupráci se studenty se uskutečnil první ročník unikátního projektu Participativního rozpočtování, který byl prezentován i na půdě Senátu. Práce v Radě Kutné Hory mi dala spoustu zkušeností převážně z reality řízení bývalého okresního města, zákonných procesů nebo především s “osaháním si” skutečné politiky.

Jak do budoucna ještě víc zamezit ovlivnění veřejnoprávních médií ze strany politiků?

Volbu rad České televize a Českého rozhlasu rozdělíme mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo ovládnout ve svůj prospěch. Jednou z možností je, aby se na jmenování podílela jak Sněmovna, tak Senát. Pro případnou změnu výběru členů rad by mohl být vyžadován souhlas obou komor Parlamentu. Při výběru kandidátů do rady ČT nebo ČRo budeme hledět nejen na jejich odbornou způsobilost, ale i na společenský význam navrhujících institucí. Zveřejníme jejich životopisy a vizi působení v Radě. Zajistíme, aby rozhodnutí mediálních rad i rozhodnutí Poslanecké sněmovny ve vztahu k volbě či odvolání bylo přezkoumatelné Nejvyšším správním soudem.

Jaký je tvůj oblíbený citát?

„Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.” - Václav Havel.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE