Schvalování rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021

Schvalování rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021

Premiéra České pirátské strany na krajském úřadě Středočeského kraje se odehrávala ve znamení jednání o rozpočtu. Tato jednání započala okamžitě po ustavujícím zastupitelstvu a je třeba zdůraznit, že se nesla ve znamení toho, že doba růstu už je za námi. Ačkoliv si toto období mohlo užívat předchozí vedení kraje, zůstalo zde několik akcí realizovaných krajem, které byly ukončeny v letošním roce a jsou splatné v roce nadcházejícím.

Rozpočet kraje se bude muset vyrovnat nejen s důsledky pandemie Covid-19, ale také s daňovým balíčkem přijatým Poslaneckou sněmovnou v předchozích dnech. Oba tyto zásahy mají za důsledek výpadek v příjmech kraje ve výši 2 miliardy korun. Rada schválila rozpočet, který pokryje nezbytné výdaje týkající se péče o vlastní příspěvkové organizace, poskytování služeb, které je povinen úřad realizovat a splátky existujících úvěrů. Na financování investičních projektů bude pro financování využito úvěrových zdrojů. Realizovat se budou pouze takové projekty, které již byly schválené a jsou podpořené evropskými či národními dotacemi. Kraji chybí stovky milionů korun pro silniční infrastrukturu, na krytí ztrát veřejné dopravy. Rada kraje se rozhodla spořit také v oblasti dotačních fondů, z nichž větší část bude zrušená. Zachová se pouze Středočeský Fond obnovy venkova a Středočeský Infrastrukturní fond. Obyvatelé ve Středočeském kraji tak nebudou moci žádat o dotační podporu v mnoha oblastech, např. v oblasti sportu, kultury nebo sociální oblasti. Tento krok vnímáme jako nešťastný, neboť fondy jsou jedním z nástrojů, jak pomoci lidem přímo v regionu. To, že dosud nebyly čerpány příliš efektivně, nemění nic na tom, že by bylo dobré tento nástroj zachovat.

Předmětem jednání v rámci koalice bylo také zrušení participativního rozpočtu. Protože participaci občanů na výkonu veřejné správy vnímáme jako zásadní, otevřeli jsme na toto téma jednání. V zásadě panovala shoda na tom, že dosavadní praxe ohledně participativního rozpočtu ve Středočeském kraji není vyhovující. Často se s projekty přihlašovaly příspěvkové organizace kraje či zastupitelé z obcí. Středočeský kraj nemá své přirozené centrum, a proto nám dává větší smysl podpořit města a obce ve vytváření participativních rozpočtů. Logicky mají občané z měst a obcí blíže ke svému regionu než k celému kraji. Středočeský kraj tedy podpoří obce při realizaci participativních rozpočtů. O přesné podobě této podpory se bude nadále jednat.

“Rada kraje se rozhodla podpořit participativní rozpočtování (PaRo) obcí. Kraj poskytne obcím software, aby mohly PaRo realizovat. Obcím tak odpadne prvotní investice, která byla často překážkou pro uskutečnění celého projektu PaRo. Kraj navíc pracuje na vytvoření fondu, ze kterého bude spolufinacovat vítězné návrhy vybrané v PaRo v jednotlivých obcí. Inspirovali jsme se od kolegů v Praze,” uvedl Jiří Snížek.

Středočeský kraj také v minulosti dotoval plošně slevy žákům, studentům a seniorům na jízdné, a to konkrétně ve výši 25 % jízdného. Piráti jsou proti plošným slevám pro všechny a jejich cílem je podpořit ty, co to opravdu potřebují. Veřejná doprava se však bude muset v nadcházejícím roce vyrovnávat v důsledku pandemie Covid-19 se značnými ztrátami.

Jak o rozpočtu v takto mimořádně době rozhodnou zastupitelé se dozvíme již na dalším jednání zastupitelstva, které se uskuteční 14. 12. 2020.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu