Piráti na dnešním zastupitelstvu předložili pozměňovací návrh k záměru hejtmanky Středočeského kraje. Původní návrh počítal s tím, že kraj poskytne dotace pouze těm obcím, které na svém území netolerují provozování hazardních her. Pirátský pozměňovací návrh reflektoval nejen potřebu omezování heren v regionu, ale také posílení prevence a zmírnění negativních dopadů spojených s patologickým hráčstvím. Tento návrh počítal s vytvořením dotačního programu pro neziskové organizace v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, které aktivně řeší téma negativního dopadu hazardu v obcích. Pirátský pozměňovací návrh, ani původní návrh nezískal podporu zastupitelů ODS a hnutí ANO 2011.

Problémové a patologické hráčství má zásadní vliv nejen na život jednotlivce. Nese s sebou negativní zdravotní a sociální dopady, má spojitost s kriminalitou a zadlužováním celých rodin. Zadluženo je 88 % problematických hráčů a jejich problémy mají dopad na šest až osm lidí z jejich okolí. Patologické hráčství bývá také častou příčinou nezaměstnanosti. 

Středočeský kraj má vymezena tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ). Pro jejich vymezení je zásadních pět indikátorů: pohyby obyvatelstva, věková struktura, nezaměstnanost, podnikatelská aktivita, dopravní obslužnost.  Právě nezaměstnanost případně úbytek obyvatel z lokalit postižených negativními projevy spojenými s hazardem je potřeba aktivně řešit. 

Pozměňovací návrh měl pověřit pirátského náměstka Jiřího Snížka k vytvoření dotačního programu pro neziskové organizace působící na území HSOÚ, které aktivně řeší negativní dopady spojené se závislostí na hazardních hrách. Program s alokací do 5 mil. Kč měl být zastupitelstvu předložen na jeho příštím jednání.

Dnešní krok je jasným signálem, že Piráti problémový hazard nepřehlíží.