Pro mnoho lidí může být koupě respirátorů zejména z finančních důvodů velkým problémem. Proto jsme na začátku března vypsali dobročinnou sbírku na koupi těchto ochranných prostředků pro ty, kterým taková investice navíc činí potíže. Středočeští Piráti a s významnou pomocí veřejnosti v této sbírce vybrali k 15. březnu už 56 761 Kč. K potřebným se během dvou týdnů dostalo už přes 10 tisíc respirátorů.

Komu pomáháme?

Nakoupené respirátory darujeme různým institucím (charity, neziskové organizace aj.), které pomáhají potřebným jako jsou samoživitelé, senioři, hendikepovaní a další.

> „Všechny obdarované organizace měly z respirátorů upřímnou radost, nákup jednorázových pomůcek je totiž pro jejich klienty citelným nákladem. Společně s respirátory také předáváme letáček s návodem na správné používání respirátoru a s návodem na jeho nouzovou sterilizaci, pro případy, kdy si člověk nemůže dovolit používat respirátor dle pokynů výrobce,“ uvedl Roman Hájek na facebookové stánce kladenských Pirátů.

Mezi obdarovanými je také nymburská nemocnice, která měla nedostatek těchto pomůcek. Respirátory dostaly i obce a města, např. Doksy, Knovíz, Říčany a řada dalších.

Respirátory do těchto institucí osobně rozváží pověření lidé, kteří jsou v kontaktu s hlavní koordinátorkou Veronikou Hažlinskou.

Přes 6000 respirátorů jsme získali darem

Jednotlivá místní sdružení ze svých rozpočtů darovala 17 300 Kč. Předsednictvo krajského sdružení (PKS) na sbírku přispělo částkou 15 000 Kč a skoro 25 tisíc Kč se vybralo mezi veřejností.

Aktuální výši daru od veřejnosti najdete na webu dary.pirati.cz. Na grafickém ukazateli se částka aktualizuje automaticky s každou platbou.

Podařilo se nám vyjednat nákupní cenu 9 Kč/kus od dodavatelů TOMED medical s.r.o. a Möbler.cz. Ti nám navíc celkem 6 400 respirátorů darovali.

> „Budeme dělat další objednávku, minimálně 2 tisíce dalších respirátorů. A nekončíme, jakmile se vybere další částka, objednáme a rozvezeme potřebným,“ popsala koordinátorka Veronika Hažlinská.

Respirátorů pro potřebné je stále nedostatek

Vládní nařízení o povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest na většině míst platí od 1. března. Vláda doposud nezajistila plošnou distribuci dostatečného počtu respirátorů na minimálně třítýdenní lockdown.

Některé obce se proto o nákup respirátorů postaraly samy, ale všude to není pravidlem. Není to ani povinností zvolených zastupitelů.

Respirátory ze strany státu byly doposud poskytnuty pouze prostřednictvím potravinových bank, do kterých zástupci pomáhajících organizací musí jezdit. Pro řadu z nich jsou potravinové banky vzdálené desítky kilometrů a cesta pro balíčky se jim nevyplatí. Např. pro okres Kladno je příslušná potravinová banka až v pražských Letňanech.

Z těchto důvodů má jakákoliv další pomoc smysl. Zapojte se i vy!

Přispět můžete na https://dary.pirati.cz/projekty-kampane/respiratory-pro-potrebne/.