Rada kraje schválila milionovou dotaci pro potravinovou banku

Rada kraje schválila milionovou dotaci pro potravinovou banku

Naši radní ve čtvrtek 4. února podpořili na jednání rady kraje schválení neinvestiční účelové dotace ve výši jeden milion korun pro Potravinovou banku Praha a Středočeský kraj, z.s. pro rok 2021. V pondělí 22. února o jejím udělení bude hlasovat krajské zastupitelstvo.

Dotace je určená na krytí provozních nákladů, mezi něž patří mmj. energie, mzdy a odvody, pohonné hmoty, opravy a údržba majetku aj. Úkolem potravinových bank je na základě novely potravinového zákona platného od ledna 2018 zajišťovat neprodané potraviny z obchodů s rozlohou nad 400 m2. Tyto potraviny díky tomu neskončí v popelnicích a na skládkách, ale pomohou lidem v hmotné nouzi. Rodičům samoživitelům, seniorům, lidem v azylových domech či osobám bez domova.

V důsledku stále probíhající pandemie SARS-CoV-2 se počet osob, které se ocitly v tísni, zvýšil. Potravinová banka z toho důvodu musela navýšit počet potravinových balíčků, které vydává. K 20. lednu měla kolem 30 tisíc klientů. V minulém roce se zvýšil i počet odebírajících organizací ze 156 na více než 180. Dotace Středočeského kraje na rok 2020 byla ve výši 550 tisíc Kč. Hlavní město Praha pod vedením primátora Zdeňka Hřiba poskytlo dotaci ve výši 1 milionu korun. A právě tyto skutečnosti byly důvodem k bezmála dvojnásobnému navýšení příspěvku pro letošní rok z rozpočtu kraje.

Pomoc z potravinových bank jako Piráti dlouhodobě podporujeme. Naše senátorka za obvod Kladno Adéla Šípová v létě 2020 založila Nadační fond humanitární pomoci k distribuci potravinové i nepotravinové pomoci z potravinových bank. Působí tu dodnes jako předsedkyně správní rady.

“Ze své zkušenosti vím, že ti, kterým vydáváme potraviny v rámci kladenské potravinové pomoci, nejčastěji ocení základní trvanlivé potraviny. S dětmi jsme tedy nakoupili olej, rýži, luštěniny, těstoviny, konzervy a trvanlivé paštiky. U bezdomovců je o něco těžší, protože ti si nemají kde a jak uvařit. Ti nejčastěji ocení hotová jídla,” uvedla před časem na svém facebookovém profilu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu