Úmluvu Česko podepsalo v roce 2016, k její ratifikaci je však, stejně jako u všech mezinárodních smluv, nutný souhlas obou komor - tedy jak Senátu, tak i Poslanecké sněmovny. I přes původní zamítavé stanovisko je možné, aby Senát, například po podzimních senátních volbách, Úmluvu projednal znovu. Možnost, že Česko Úmluvu ratifikuje, je tedy stále na stole.

„Úmluva o prevenci a potírání násilí zavazuje k boji proti domácímu a sexualizovanému násilí, posílení prevence i ochraně obětí a zranitelných skupin, jako jsou třeba senioři či lidé se zdravotním postižením. Tedy k něčemu, co bychom měli chtít všichni a co za Piráty prosazujeme dlouhodobě,” řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Rozhodně vítám iniciativu našich senátorů. Máme šanci dokázat obětem, že nám na nich a na jejich obraně záleží. A že programové prohlášení vlády, ve kterém jsme se k boji proti domácímu a sexualizovanému násilí zavázali, není jen plácnutím do vody. Toho bychom měli využít a opravdu udělat maximum možného pro ratifikaci Úmluvy. Žijeme ve 21. století, je na čase podle toho jednat,” dodal k senátorské výzvě. 
„Sexualizovaným násilím a narovnáváním práv obětí se na půdě Sněmovny dlouhodobě zabývám. Neschválení Istanbulské úmluvy Senátem tak pro mě byla velká deziluze. A nejen pro mě, ale i pro organizace a odborníky, kteří se tématu věnují a bohužel hlavně pro samotné oběti. Náš boj za jejich práva rozhodně nekončí. Násilí na ženách, dětech i mužích zkrátka musíme předcházet všemi možnými způsoby. To, že je ratifikace potřeba, vidíme bohužel dnes a denně. Úmluva dává návod, jak násilí efektivně a dlouhodobě potírat. A za Piráty se budeme ze všech sil snažit, abychom ji mohli projednat i ve Sněmovně a abychom tak byli zase o krok blíž k její ratifikaci,” dodala poslankyně Klára Kocmanová.
„V ideálním světě by se na mezinárodní úmluvu o boji proti násilí nenabalila spousta mýtů a polopravd. Svět ale ideální není. Těší mě ovšem, že boj za práva obětí vnímají všichni Piráti napříč komorami stejně. Naši senátoři se za ratifikaci postavili už podruhé - nejdřív svým hlasováním a teď i tímto otevřeným dopisem. A já bych chtěla, aby tomu ve Sněmovně nebylo jinak. V našem poslaneckém klubu jsme všichni připraveni ukázat obětem i zahraničním partnerům, že postoj, který k Úmluvě nedávno zaujal Senát, nemusí být poslední tečka. To, abychom obětem násilí pomohli, včetně ratifikace Úmluvy, je důležité pro nás všechny,” uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová a přidala se tak k podpoře výzvy pro předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou.