Proč neškrtat v době ekonomické krize v kultuře?

Proč neškrtat v době ekonomické krize v kultuře?

Kultura je kvůli dopadům stávající epidemiologické situace jednou z nejvíce postižených oblastí. Vzhledem k tomu, že je velké množství kulturních organizací zřizovaných státem, kraji, městy či obcemi není to pro tuto oblast rána poslední. V důsledku ekonomické krize dojde k významným výpadkům příjmů ve veřejných rozpočtech. To bude mít vliv na snižování výdajů ve všech oblastech. Zde si dovolíme uvést proč právě v této době není rozumné v kultuře plošně škrtat:

  1. Ačkoliv je kultura spolu s cestovním ruchem vnímána jako důležitý nástroj pro rozvoj regionů je dlouhodobě podfinancovaná.

  2. Prostředky, které vynaložíme do kultury se z velké části dostávají k českým malým a středním podnikatelům. Podporují také kulturní a kreativní průmysly, které se pomalu ale jistě stávají významnou součástí ekonomiky.

  3. V době ekonomické krize je třeba masivně investovat. Je však třeba investovat chytře tak, aby takto investované prostředky přinesly v budoucnosti konkrétní přidanou hodnotu.

  4. Pokud teď budeme investovat do obnovy památek, nových expozic muzeí a galerií, návštěvnického zázemí kulturních organizací a vůbec zkvalitňovat kulturní infrastrukturu, tak nejen že podpoříme ekonomiku, ale také se nám to v budoucnosti vrátí. Rozšíří se množství přístupných památek, kulturní organizace budou pro návštěvníky atraktivnější v důsledku toho podpoříme i cestovní ruch.

  5. V neposlední řadě nejde o pouhou ekonomicky výhodnou investici. Dobře fungující kulturní infrastruktura v podobě památek, knihoven, divadel, regionálních kulturních domů, muzeí a galerií přispívá ke zvýšení vzdělanosti a kvality života v regionech.

Proto jsme rádi, že se nám podařilo v této těžké době do programového prohlášení právě vznikající kolice Středočeského kraje prosadit bod, který nás zavazuje, že financování kultury bude každoročně významně posíleno. Na území kraje se nachází nejvíce příspěvkových organizací a patří k druhým nejvíce osídleným památkami. Zhruba 80 památek je ohroženo a pokud je budeme chtít zachovat pro příští generace bude třeba investovat do jejich obnovy.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu