Problémy integrace dopravy ve Středočeském kraji

20. května 2020
Problémy integrace dopravy ve Středočeském kraji

V úterý 5. května 2020 odešel na vlastní žádost ředitel středočeského organizátora dopravy IDSK Michal Štěpán, a tím pádem je IDSK zhruba po roce opět bez ředitele. Důvodem minulé změny byla nespokojenost vedení Středočeského kraje v čele s hnutím ANO s původním ředitelem Pavlem Procházkou a jeho týmem. Oficiálním důvodem byla pomalá integrace nových oblastí. Po roce působení bývalého náměstka ČD Michala Štěpána ve funkci ředitele IDSK je však již zřejmý jiný důvod - a to požadavek kraje na omezování železniční i autobusové dopravy v kraji.

S těmito kroky totiž tým ředitele Procházky nesouhlasil, naopak se dlouhodobě snažil navyšovat také nabídku dosud nepříliš funkční autobusové dopravy v nově integrovaných oblastech. Ihned s nástupem nového ředitele dostali projektanti za úkol navrhnout omezení vlaků a v případě autobusů vznikl tlak na mnohem úspornější zapojení nových oblastí. Ředitel Štěpán se snahou o omezování veřejné dopravy netajil, naopak ji na schůzce s členy našeho týmu sveřepě hájil.

Příchod Michala Štěpána však neznamenal jen škrty v objemu dopravy. Současně došlo k výraznému snížení kvality projektů integrace nových oblastí. S ředitelem Procházkou byl totiž přemístěn na zcela jinou (nedopravní) pozici také vedoucí dopravního úseku Martin Jareš. Tento člověk je sice poměrně kontroverzní některými názory i svým působením v organizaci ROPID, odkud před lety odešel po personálních změnách. Během jeho působení na IDSK mu však nelze upřít značnou zásluhu na kvalitě projektů integrace dopravy po stránce dopravního řešení. Bylo vidět, že v situaci, kdy nemá zcela volné ruce a musí vše složitě projednávat s jednotlivými obcemi, dokázal velmi dobře využít své znalosti problematiky dopravního řešení. Hlavně si udržoval přehled o všech připravovaných projektech a aktivně spolupracoval na jejich přípravě.

V posledním roce není na příslušné pozici člověk s potřebnou kvalifikací, vysokoškolské vzdělání nemá ani bývalý ředitel IDSK Pavel Procházka, který klesl na vedoucího oddělení plánování dopravy. Ani on však projekty příliš podrobně neřeší, a proto se nově integrované oblasti kvalitou dopravního řešení velice různí, podle toho, který projektant dostane oblast na starost.

Celou situaci zhoršuje rozhodnutí kraje, který vytvořil dva organizátory dopravy, protože se neuměl domluvit s Prahou nejen na financování, ale zejména na personálních otázkách. Dopravní obslužnost v našem kraji tak řeší dvě organizace. Každá sídlí v jiném místě a nemají žádného společného nadřízeného. Kvalita a systematičnost práce v odboru příměstské dopravy ROPIDu navíc není o moc vyšší než v dnešní situaci na IDSK.

Ve výsledku na tuto situaci a přetahování o vliv jen doplácejí občané Středočeského kraje. Místo, aby vznikl jeden organizátor, ve vhodném poměru financovaný Prahou a Středočeským krajem, byly stanoveny jasné požadavky na jednotlivé pozice, určena výběrová kritéria a následně vypsána otevřená výběrová řízení, existují dnes dvě nedostatečně provázané organizace a řada i nejvyšších pozic je obsazována podle politické loajality namísto odborných kvalit.

Integraci celého kraje je potřeba dokončit co nejdříve, ale současně kvalitně. I s perfektním a zkušeným týmem projektantů je to náročný úkol, a nedá se zcela uspěchat. V odlehlejších částech kraje je navíc velmi špatná nabídka dopravy, často neexistuje spojení o víkendech a spoje nejsou vzájemně provázány, také tarif je částečně nepřestupní a nezahrnuje vlaky. To vše má integrace kvalitně vyřešit. A kvalifikací není politický názor a působení u jednoho z dopravců, nýbrž vzdělání a zkušenost s řešením dopravy.

Foto: Rudolf Žák

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články