“V příjemném neformálním prostředí mohou klienti centra posedět, vypít kávu, připojit se zdarma na internet a hlavně bez stresu z toho, že se v něčem neorientují a nerozumí tomu, vyřešit s pomocí školeného personálu různé životní situace. Dozví se také o všech příležitostech, které seniorům či zdravotně postiženým s ohledem na jejich potřeby nabízí jejich obec a region,” popisuje zastupitel Milan Zelený projekt Středočeského kraje POSEZ (POmoc SEniorům a Zdravotně postiženým).

Ten doplňuje celý systém sociální péče tak, aby do sebe efektivně zapadala a vycházela z aktuálních potřeb seniorů a zdravotně znevýhodněných i celé společnosti. Za celých pět, kdy projekt funguje, ale nedošlo i přes nárůst cen energií k navýšení prostředků ze strany kraje.

Krajští zastupitelé proto na lednovém zastupitelstvu schválili navýšení ročního příspěvku na provoz jednoho kontaktního centra o 120 tisíc Kč, z původních 500 tisíc Kč na 600 tisíc Kč. 70 % nákladů bude nyní hradit v rámci účelové dotace Středočeský kraj (max. však 420 tisíc Kč) a minimálně 30 % realizátor kontaktního místa v dané lokalitě.

“Více finančních prostředků ze strany kraje na provoz jednotlivých kontaktních míst v praxi znamená více finančních prostředků především na nejrůznější komunitní aktivity, které jsou základním prvkem prevence sociálně patologických jevů, včetně syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora. Zároveň se tak sníží finanční spoluúčast faktických realizátorů kontaktních míst, což může být pozitivní impuls pro další potencionální zájemce o projekt POSEZ. Jeho síť bychom chtěli určitě rozšířit,” doplňuje Milan Zelený.

Služby, které projekt poskytuje, vycházejí z komunikace s obcemi a reálných potřeb. Místní samosprávy byly zapojeny do přípravy projektu tak, aby výsledkem byly nabízené aktivity, které jsou potřeba a které v současnosti nad rámec služeb poskytovaných v regionu obce neposkytují.

V současné době funguje kontaktní místo POSEZ v Mladé Boleslavi, Benešově, Poděbradech, Novém Strašecí, Slaném, Říčanech a Berouně. Kontaktní informace včetně provozní doby naleznete na stránkách Středočeského kraje.