Na druhém zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, které proběhlo v pondělí 14. prosince v Praze, podpořili pirátští zastupitelé seškrtaný krajský rozpočet. Schválení předcházela více než dvouhodinová debata.

Výrazné snížení daňových příjmů způsobených schválením „daňového balíčku“ poslanci ANO, ODS a SPD v poslanecké sněmově a neznalost jeho finální podoby, zkomplikovala práci většině zástupců samospráv na všech úrovních. Stejné je to i u nás ve Středočeském kraji. Rozpočet byl nakonec schválen, i když pro mnohé zastupitele to znamenalo značnou dávku sebezapření. Všichni doufáme, že výsledný návrh podoby daní pro příští rok vrátí převážnou část předpokládaných příjmů zpět do rozpočtů krajů, měst a obcí. To by nám umožnilo začátkem příštího roku přijmout rozpočtová opatření, které opět zlepší situaci tam, kde novou koalici současná situace donutila škrtat.   V rámci rozpravy o rozpočtu vystoupil se svým příspěvkem i předseda výboru pro zdravotnictví Pirát Petr Tomáš. Připomněl bývalému vedení kraje nedostatečné financování Zdravotnické záchranné služby SČK, a to zejména v oblasti investic. Průměrný nájezd kilometrů vozového parku je podle jeho zjištění alarmující. Zdůraznil, že přesto, že se jedná o největší ZZS v republice, její rozpočet nejvyšší není. Na závěr učinil veřejný příslib, že v rámci revize krajského rozpočtu vyvine maximální úsilí pro navýšení rozpočtu této příspěvkové organizace kraje.   S obhajobou předkládaných materiálů vystoupila i naše radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Podařilo se jí získat potřebnou stabilitu pro projekt enviromentálního vzdělávání, jelikož zastupitelstvo schválilo plán jeho financování na dalších 5 let.   Většina dalších projednávaných bodů se týkala majetkových záležitostí, protože tato pravomoc náleží dle zákona výhradně zastupitelstvu. V těchto otázkách náš klub naplno využívá zkušeností Milana Krcha, který se touto problematikou zabývá jako úředník na pražském magistrátu. Díky tomu můžeme odhalit případného „ďábla“ skrytého v detailu.   Závěrečné diskusi dominovali opoziční zastupitelé. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno před sedmnáctou hodinou. Další bude za 6 týdnů – tedy 25. ledna 2021. Pak budou následovat každý měsíc, vždy poslední pondělí v měsíci.