Piráti Příbram proti rozpočtu a zadlužení

Piráti Příbram proti rozpočtu a zadlužení

Rozhodli jsme se podpořit výzvu ODS k revokaci jednání o rozpočtu. Investice přibližující se částce půl miliardy korun na akvapark nám připadá jako nezodpovědné zatížení městské kasy. Jsme si vědomi toho, že aquapark rekonstrukci nutně potřebuje. Ne však v takovém rozsahu, v jakém je plánována. Souhlasíme se zásadní a důkladnou rekonstrukcí, kterou považujeme za nevyhnutelnou a nechceme, aby s ní město otálelo.

Nicméně rozšiřování aquaparku považujeme z finančních důvodů za hazard s budoucností ve smyslu zajištění běžných výdajů města tak, aby si na ně radnice nemusela v příštích letech půjčovat, jak to známe z historie, kdy město nemělo ani na platy zaměstnanců. Usnesení finančního výboru k střednědobému výhledu rozpočtu z prosince loňškého roku náš pohled potvrzuje. Výbor výhled rozpočtu neschválil téměř jednomyslně, pro jeho schválení hlasovala pouze jeho předsedkyně za ANO paní Frýbertová.

Máme za to, že město má mít rezervu na nepředvídané výdaje v případě havárií a podobně. Když jsme u havárií, je veřejným tajemstvím, že město neudržuje například elektroinstalace ve svých budovách ve stavu, který by předpokládal jejich bezproblémové využívání. V budoucnu se tak můžeme dočkat nejen výpadků, ale například mohou hrozit i požáry. Z výhledu nevyplývá, že by rezerva mohla být zachována. Jednak není reálné, aby příjmy z daní rostly v každém roce o 3,5 %, ale ani to, že od roku 2020 přestanou růst výdaje na příspěvkové organizace města. Nedovolí to inflace, kde ČNB předpokládá 3 % růstu. Jestliže město myslí na zachování služeb, které “příspěvkovky” zajišťují, nemůže tedy nepočítat s navýšením jejich rozpočtů, ale výhled předpokládá jejich stagnaci.

Je zřejmé, že si město na projekt aquaparku bude muset vzít úvěr. S úvěrovým financováním souhlasíme, ale úvěr by neměl být vyšší, spíše naopak, než je cena rekonstrukce stávajícího zařízení, ideálně by se mělo jednat o účelový úvěr. S plánovaným neúčelovým úvěrem v hodnotě 400 milionů, který má být použit i na další investice, nesouhlasíme. Bereme tak v potaz a podporujeme výše zmíněný nesouhlasný postoj finančního výboru ke střednědobému výhledu rozpočtu na následující roky.

Hledali jsme vhodný klíč, abychom získali přehled o tom, jakou variantu financování a rozměr rekonstrukce navrhovat. Nakonec jsme se rozhodli pro srovnávací metodu. Snažili jsme se tedy hledat města v ČR, která řešila v poslední době obdobný problém s plaveckým zázemím, jako Příbram. Nejvhodnější se nám ke srovnání jevil Rakovník. Zde rozsáhlá rekonstrukce a přidání nových prvků do plaveckého areálu vyšla zhruba na 205 milionů. To nám přijde jako rozumná cena, která by rozpočet našeho města nezatížila nesmyslně vysokým úvěrem.

Myslíme si, že Příbram má v dojezdové vzdálenosti jiná zařízení - akvaparky, a proto není potřeba zadlužit město na dlouhé roky investicí, která se s největší pravděpodobností nevrátí. Těžištěm zájmu radnice by měla být spíše údržba majetku a celé infrastruktury města, aby souvisle sloužil obyvatelstvu. Nechceme město vysoce zadlužovat v situaci, kdy ekonomika ČR i okolních států vykazuje známky ochlazování. V budoucnosti by se totiž tak mohlo město ocitnout bez prostředků na základní i na urgentní výdaje.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu