Piráti napříč kraji spolupracují na řešení distančního vzdělávání

Piráti napříč kraji spolupracují na řešení distančního vzdělávání

Piráti z několika krajů uspořádali online konferenci o distančním vzdělávání. Experti z řad Pirátů spolu se zástupci řady odborných organizací a pedagogů diskutovali o zkušenostech z vyučování na dálku i o nových příležitostech a přetrvávajících problémech. Z konference vyplynula doporučení nejen pro školy, učitele, rodiče i žáky, ale také pro práci ministerstva a jeho organizací.

Piratecon o distančním vzdělávání se konal 30. září. Probíhal formou panelové diskuse, která byla rozdělena do čtyř tematických bloků – Metody a doporučení pro školy (platformy, nástroje, rozvrh), Formáty výuky předmětů online (matematika, fyzika, hudebka), Individuální práce mezi hodinami (jak nezahltit), a Volnočasové aktivity v době koronaviru.

Kromě debaty o jarním náhlém uzavřením škol a o tom, jak školy, studenti i rodiny situaci zvládali, se přítomní bavili o nástrojích vhodných k dálkovému vyučování. Z diskuse vyplynulo, že by mělo dojít je sjednocení platforem a metodiky. Celá krize je také příležitostí ke změně zaběhlého vzdělávacího systému a již překonaných zvyklostí. Při současném vnitřním dluhu resortu se jedná o nákladnou záležitost. Je také nutné zohlednit to, že nad přípravou kvalitní online hodiny stráví učitel daleko více času než při klasické prezenční výuce.

Největším problémem se při online výuce na jaře ukázalo nedostatečné nebo žádné internetové připojení. Děti byly například nuceny docházet na místa s otevřenou Wi-Fi a nemohli se účastnit online hodin.

Naopak s nedostatkem počítačů nebyl takový problém, jak se čekalo, a to i díky tomu, že v řadě míst pořádali Piráti a neziskové organizace sbírky a opravy starých počítačů.

Odborníci doporučují nechat samotné žáky zpracovávat multimediální obsah, aby si tak sami mohli látku lépe procvičit. Dále apelovali na to, aby hodnocení neprobíhalo jen formou dodal či nedodal. To by mělo formativní, nikoliv normativní (známkování), jako je to dosud běžné.

“Je klíčové, aby se při online výuce nepoužíval pouze text, ale také animace, diagramy, grafy. Jen tak naučíme žáky a studenty tato data také interpretovat. Holý text do online výuky nepatří, od toho jsou učebnice,” okomentoval situaci Václav Kubaljak, učitel ZŠ Benešov.

Účastníci konference se shodli na tom, že učitelé zvládli svůj díl práce velmi dobře, stejně jako rodiče a žáci. Aby z celé krize vyšli všichni jako vítězové, je třeba: vybrat jednotnou platformu, předávat si v rámci pedagogických sborů zkušenosti, zajistit lepší vybavení a být na online výuku daleko lépe připraveni.

Na Pirateconu o distančním vzdělávání spolupracovali Piráti ze Středočeského, Karlovarského, Moravskoslezského a Jihočeského kraje, Vysočiny a Prahy.

Seznam účastníků:

 • Daniel Mazur, garant programového bodu vzdělání a věda

 • Jan Břížďala, učitel na gymnáziu

 • Arnošt Štěpánek, specialista na online programy a kurzy

 • Arnošt Žídek, ředitel základní školy

 • Petr Chaluš, poradce ve vzdělávání, předseda Fóra rodičů

 • Jan Kranda, učitel na ZŠ a ZUŠ

 • Václav Kubaljak, konzultant e-learningu, bývalý učitel 2.st. ZŠ

 • Vilém Nájemník, specialista na nová média ve vzdělávání

 • Marta Kozdas, bývalá ředitelka ZŠ, zasedá v Národním kabinetu Matematika

 • Hana Chalušová, mluvčí Fóra rodičů, psychoterapeutka

 • Vít Šimral, radní hlavního města Prahy pro oblast školství

 • Vít Šnajdr, bývalý ředitel základní školy, radní města Kutná Hora pro oblast školství

 • Janek Wagner, člen Pedagogické komory, z.s., specialista na rozvoj digitálních kompetencí

 • Zdeňka Staňková, propagátorka unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání

 • Pavla Figurová, učitelka na gymnáziu

Celý záznam si můžete pustit zde:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení
23.09.2020

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení

Středočeský kraj zakoupil resuscitační komplety pro 149 základních a středních škol za téměř 10 milionů korun. Ty ovšem obsahují podle zjištění Pirátů kyslíkové spreje, které experti shodně označují nejen za nefunkční, ale i potencionálně nebezpečné....

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení
23.09.2020

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení

Středočeský kraj zakoupil resuscitační komplety pro 149 základních a středních škol za téměř 10 milionů korun. Ty ovšem obsahují podle zjištění Pirátů kyslíkové spreje, které experti shodně označují nejen za nefunkční, ale i potencionálně nebezpečné....