Praha, 21. června 2023 Je třeba se jasně vymezit proti sexualizovanému i domácímu násilí. To je jednoznačné stanovisko, se kterým jdou na dnešní vládu ministři za Piráty. Jedním z bodů jednání kabinetu je totiž schvalování Úmluvy o potírání a prevenci násilí.

„Není na co čekat. Úmluva obsahuje myšlenky, s kterými se, věřím, všichni v naší společnosti ztotožňujeme – vymezuje se nejen proti zmíněnému sexualizovanému či domácímu násilí, ale nastiňuje i kroky k posílení prevence, lepší ochraně obětí a zranitelných skupin jako jsou třeba senioři či lidé se zdravotním postižením,” řekl k Úmluvě Ivan Bartoš, pirátský vicepremiér a ministr pro místní rozvoj.

Česko podepsalo Úmluvu již v roce 2016, ratifikace však stále vázne. Tuzemsko tak patří mezi posledních šest zemí Evropské unie, které ještě Úmluvu neratifikovaly.

„Úmluva jako taková nic nepřikazuje, je to spíš směr a doporučení. Je čistě na nás, jak si v Česku jednotlivá opatření nastavíme,” vysvětlila poslankyně za Piráty Klára Kocmanová a dodala: „Schválení Úmluvy přispěje k pomoci obětem, ale také k podpoře prevence před násilím. Důležité je říct, že nejde zdaleka jen o domácí fyzické násilí, ale i o to psychické, například vydírání, ekonomické násilí či o nebezpečné pronásledování, o sexuální násilí či o vynucené potraty.”

Z unijních zemí Úmluvu přitom schválily už i konzervativnější země jako například Irsko, Polsko či Španělsko. Na ratifikaci zatím čekají kromě Česka také Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Litva a Lotyšsko.

„Těžko můžeme vyzývat oběti k odvaze, když by ani politici nenašli kuráž přihlásit se k boji proti násilí a k tomu, že toto téma je pro ně naprosto klíčové,” doplnila Kocmanová

A nejde jen o samotnou Úmluvu, Piráti usilují například i o lepší zákonnou definici znásilnění, zvýšení informovanosti odborných složek a postupné posilování důvěry obětí v systém. K boji proti domácímu násilí, které se z 90 procent týká žen, se současná vláda zavázala i v programovém prohlášení.

„Zásadní je nejen to, aby se dané hodnoty propsaly do praxe z hlediska legislativy, ale jde také o osvětu. Proto i ze symbolického hlediska považujeme Úmluvu za důležitou schválit,” uzavřela Klára Kocmanová.