O čem se mluví: Co je rozpočtové určení daní a jaké se plánují změny pro kraje

O čem se mluví: Co je rozpočtové určení daní a jaké se plánují změny pro kraje

O co jde

V jednoduchosti rozpočtové určení daní (zkráceně RUD) říká, kolik se krajům přerozdělí z daní, které stát vybere na území celé republiky. 

Kraje totiž mají povinnosti a úkoly, které pro své občany musí zajišťovat. Velkou část z nich v tzv. přeneseném výkonu státní správy. Například právě zřizování středních škol anebo opravy silnic druhých a třetích tříd.

Stát tedy přenesl na kraje část svých povinností a z plošných daní jim na tyto úkoly dává peníze.

Stejně jako s kraji se to mimochodem má s obcemi, které také plní některé úkoly tzv. přenesené státní správy. A také dostávají část daní přidělenou právě skrze RUD. Kraje i obce mají též další příjmy (například přímé státní dotace do některých odvětví), obecně však lze říci, že příjmy z rozpočtově určených daní jsou pro kraje zásadní.

Rozpočtové určení je stanoveno zákonem č. 243/2000 Sb. a týká se daně z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických a právnických osob.

Dohromady krajům z těchto daní (od účinností vládního konsolidačního balíčku z loňského roku) náleží 9,76 %, tedy necelých 100 miliard korun. Mezi jednotlivé kraje včetně hlavního města Prahy se daňové příjmy rozdělují podle přílohy č. 1 tohoto zákona.

Zákon tedy jednak určuje, kolik peněz dostávají kraje dohromady (to je těch 9,76 % ze všech takto vybraných daní). Zároveň říká, jak se tento podíl rozdělí mezi jednotlivé kraje (to je ona příloha č. 1).

Tato příloha je nyní prostá tabulka s natvrdo napsanými koeficienty. Například Středočeský kraj má koeficient 13,77 % a dostává tak přes desetinu z peněz společných pro kraje. Koeficienty v tabulce se nijak nemění, přestože kraje samotné se mění. Jedním z hlavních problémů, které tabulka nepostihuje, je tedy například výrazný nárůst obyvatel v našem kraji a s ním související nárůst služeb, které musí kraj pro své občany zajišťovat. Tabulka vychází z potřeb z roku 2000 (naposledy byla aktualizována v roce 2005), přičemž od té doby se do Středních Čech přistěhovalo zhruba 300 tisíc nových obyvatel.

Potřeba změny

A právě proto se již nějakou dobu vede debata, jak rozpočtové určení daní (RUD) pro kraje změnit. Tak, aby lépe odpovídalo výdajům, které kraje v současnosti skutečně mají. Debata se ještě výrazněji rozproudila v roce 2023 právě ve spojitosti s konsolidačním balíčkem vlády, který mj. snížil podíl, který kraje z daní dohromady získávají z 9,78 % na 9,76 %.

V rámci tzv. zákonodárné iniciativy, kterou kraje mají, zaslaly kraje poslancům a poslankyním různé návrhy, jak zákon změnit. Zastupitelstvo Středočeského kraje již v říjnu loňského roku schválilo vlastní návrh.

Tento návrh především navyšuje procento, které by kraje získávaly dohromady. To by nově činilo 10,8135 %. Nárůst o procento a kousek může vypadat nepatrně, je ale dobré si uvědomit, že se jedná o podíl ze všech vybraných daní z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických a právnických osob za celý rok. V roce 2022 by tento rozdíl činil 8 miliard korun. Tedy zhruba 16 fotbalových hřišť i s celým stadionem anebo opravdu hodně Fabií.

Návrh dále zohledňuje právě měnící se počet obyvatel a narůstající počet agend a služeb, které kraje řeší. Do nového výpočtu by se propisovala nejen rozloha a počet obyvatel kraje, ale také délka spravovaných silnic, výjezdy záchranek a urgentní příjmy v nemocnicích, hustota obcí a také počet žáků na středních školách, které kraje zřizují. (Základní školy jsou zřizovány obcemi.)

Aktuální dění

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se na zasedání Asociace krajů jednalo o tom, který návrh má podporu nejvíce krajů. Ministr financí Stanjura (ODS) si vyžádal shodu většiny krajů na jednom návrhu.

Ne všechny kraje dříve souhlasily s návrhem, který má podporu Středočeského kraje. To protože ne ke všem krajům je návrh stejně vstřícný.

Jedenáct krajů hlasovalo pro variantu podpořenou též naším krajem. Což by měla být dostatečně velká shoda, aby ministr financí musel dostát svému závazku a změnu zákona předložit k projednání Poslanecké sněmovně.

Náš postoj

Za Piráty ve Středočeském kraji považujeme za zásadní především to, že RUD projde konečně aktualizací a příjmy krajů přestanou být závislé na tabulce z roku 2000, resp. 2005.

Vítáme možnost celkového navýšení peněz pro kraje dohromady, hlavní pro nás však je, že zmíněný návrh zohledňuje stálý nárůst obyvatel našeho kraje a jejich potřeb. A to i do budoucna.

Dále pak, že zohledňuje velikost krajů, na čemž byl Středočeský kraj dlouhodobě bit. V neposlední řadě návrh konečně bere na vědomí různou délku silniční sítě v různých krajích. Otevírá se tak naděje, že se konečně podaří vyřešit vnitřní dluh na silnicích v našem kraji, který je přes 60 miliard.

Navýšení příjmů kraje je pro občany důležité, budeme tak moci realizovat očekávané investice nejen do silnic, ale i do středních škol, sociálních služeb ad. oblastí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.