Poslanecká sněmovna by měla dnes finálně projednat klíčový návrh Pirátů k novele o veřejných zakázkách. „Zavádíme férové, chytré a transparentní nastavení veřejných zakázek, jak jsme slíbili občanům. To přinese tři významná vylepšení: omezení prostoru pro korupci, osekání byrokracie a zlevnění a zefektivnění fungování státu,” vysvětlil Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Námi předkládaná novela například omezí přístup odsouzených firem k veřejným zakázkám,” uvedl Bartoš.

Nově bude platit, že pokud bude společnost v rámci koncernu odsouzena k zákazu účasti na veřejném tendru, nebude se moci na zakázce podílet, i když ji získá její sesterská společnost.

Zlepšíme i dohled u podlimitních veřejných zakázek. U nich nyní zadavatel nemá povinnost hledět na trestní minulost vybraného dodavatele, i kdyby byl odsouzen v závažných korupčních kauzách. To měníme,” popsal ministr.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek do novely prosadil i pojistku, která zaručí, aby státní zakázky nemohly získávat společnosti, jejichž skutečným majitelem jsou například členové vlády.

Nově také snižujeme u zakázek administrativní náročnost a osekáváme některé byrokratické povinnosti, abychom zadavatelům i firmám ulevili. Už jen tyto kroky ušetří peníze ze státního rozpočtu a pomohou všem poctivým firmám, nastínil Bartoš s tím, že Piráti chtějí jít ve zlepšeních ještě dál.
Načetl jsem i pozměňovací návrh, jehož cíl se dá shrnout jednoduše: neplaťme dvakrát a zbytečně draze za stejnou věc. Smyslem je odstranění byrokracie u zakázek, které se zadávají uvnitř státu, a citelné úspory, uvedl Bartoš.

Změna se týká vybraných případů, kdy stát neodůvodněně platí víckrát za stejnou službu, anebo je možné vyjednat výhodnější smlouvu pro víc ministerstev naráz. Dále má státu umožnit zajistit si vybranou službu ze svých kapacit napříč státem a sdílet expertízu.

Pozměňovací návrh se týká konkrétních specifických situací a rozhodně neznamená, že by stát zadával sám sobě bezmezně. Spolupráce se soukromým sektorem bude samozřejmě pokračovat. Služby dodavatelů jsou pro plynulý chod státu klíčové, upřesnil Ivan Bartoš.

V oblasti know-how IT zakázek by šlo například o Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, jejíž know-how do teď využívalo jen Ministerstvo vnitra.

Od teď by její know-how a služby mohl za určitých, přesně definovaných podmínek, využít i jiný resort,“ shrnul Bartoš.

Dalším přínosem je zjednodušení nákupu cloudových služeb.

Právě státní cloud je často jmenován mezi segmenty, ke kterým má stát kvůli legislativním omezením ztížený přístup. Tento stav vede podle expertů ke snížení bezpečnosti kritické infrastruktury, kterou si jednotlivé resorty musí zajišťovat samy a mnohdy na to nemají know-how a potřebné kapacity, uzavřel vicepremiér pro digitalizaci.

Podle jeho návrhu by stát nemusel nelogicky soutěžit služby pro kritickou infrastrukturu jednotlivě, ale nakoupil by je centrálně u státního provozovatele datového centra, kde by bylo patřičné know-how.