„Alkohol často zvyšuje riziko útoků, a proto je nezbytné, aby zákony reflektovaly komplexitu této problematiky. Proto je v zemi, kde je konzumace alkoholu jedna z nejvyšších na celém světě, o to důležitější, aby legislativa byla dobře nastavená a abychom poskytovali obětem potřebnou ochranu. Zároveň bych ale chtěla zdůraznit, že těmito legislativními změnami často řešíme především důsledky násilí. Měli bychom se ale také zaměřit na podporu prevence násilného chování, jehož součástí je právě i snižování škodlivého užívání alkoholu,” řekla Klára Kocmanová, která se jako poslankyně tématikou sexualizovaného násilí dlouhodobě zabývá a na kulatém stolu představila nedávné a očekávané legislativní změny, které by ke zlepšení stavu přispěly.
„Definice znásilnění byla přijata jednomyslně, což je nesmírně důležité. Pro změnu praxe a pro změnu ve společnosti je ale potřeba nejen legislativa, ale i osvěta a upřímná snaha o pochopení problémů z pohledu žen, kterých se sexualizované násilí týká nejčastěji. Každý, kdo se této problematice věnuje, by proto měl své znalosti a porozumění šířit dál, protože jen tak lze dosáhnout změny. Zákony se mění a posouvají k lepšímu. Jen samotná změna zákona ale nemusí vždy znamenat okamžitou změnu praxe,“ doplnil ministr Blažek s tím, že přesto jsou legislativní úpravy jednou z důležitých proměnných, které situaci pro oběti alespoň zčásti usnadňují. 
„Žitá realita celého spektra sociální oblasti, kterému se ve své práci věnuji, se bohužel velmi často dotýká užívání alkoholu. Ve společnosti nám totiž, vedle dalších jevů znásobujících negativní dopady alkoholu, stále chybí osvěta v tom, co dělat, když se někdo blízký nebo my sami řítíme do alkoholové závislosti. To chceme změnit,” okomentovala důvod ke svolání akce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová a dodala, že nadměrná konzumace alkoholu kromě jiných patologických důsledků často vede i k větší agresi a násilí, a to i na dětech.
„Nemůžeme donekonečna přehlížet problémy, které s sebou pití alkoholu přináší. To, že o domácím násilí na dětech pod vlivem alkoholu máme málo dat značí jen to, že to prostě doteď nikdo neřešil a děti v tomto nemají žádné zastánce. Ve světě čísla existují a nejsou hezká,” doplnil Richterovou národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
„Zahraniční data ukazují, že alkohol zhoršuje kognitivní schopnosti, paměť a úsudek, že muži pod vlivem předpokládají, že ženy jsou dostupnější. Alkohol je zároveň častý coping mechanismus oběti, která se skrze něj snaží se sexuálním násilím vyrovnat. V těchto případech je to však také faktor zvyšující riziko dalšího násilí a bohužel i sekundární viktimizace. Musíme mluvit nejen o rozšíření a dostupnosti preventivních a léčebných služeb, omezení reklamy, nebo uvádění zdravotního varování na obalu alkoholu, ale také o zkvalitnění a zvýšení dostupnosti péče o duševní zdraví  takto komplexní problémy nemají jednoduchá řešení,” doplnila zahraniční zkušenosti Jana Michailidu, vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování a členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
„Alkohol způsobuje 6 % úmrtí v ČR, což je 6 až 7 tisíc případů ročně. Je jedním z nejrizikovějších faktorů pro rakovinu a podílí se na mnoha dalších onemocněních. Jakékoliv množství alkoholu je škodlivé. Denní pití alkoholu je stabilní, přičemž 12-13 % dospělých pravidelně pije nadměrné dávky. Společenské náklady dosahují 50 až 60 miliard korun ročně,” uvedla Pavla Chomynová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Jakkoli jsou tato čísla alarmující, je potřeba se dívat na příběhy jednotlivých lidí, kteří se za nimi skrývají. Právě tento aspekt v rámci kulatého stolu vyzdvihly Jitka Poláková, ředitelka proFem a Zdena Prokopová, zástupkyně ředitelky ROSA – centrum pro ženy

„Debata o alkoholu a jeho vlivu na sexuální a domácí násilí je důležitá. Podle našich dat se téměř 60 % žen setkalo se sexualizovaným násilím, přičemž 90 % obětí zná pachatele. Alkohol vnímáme ve třech rovinách: stereotypy, kdy opilá žena je považována za „dostupnou“, použití alkoholu pachatelem k omámení obětí (drink spiking) a jako copingovou strategii obětí násilí. Regulace alkoholu nevyřeší násilí, ale může snížit jeho eskalaci. Alkohol je přítomný v mnoha případech násilí, ale není polehčující okolností,” zdůraznila Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí.

Na ni navázala Zdena Prokopová z ROSA – centrum pro ženy: „Je důležité nevytvářet mýty o alkoholu jako omluvě pro násilí a zaměřit se na prevenci a podporu obětí. V loňském roce se na naši poradnu ROSA obrátilo 332 žen, z nichž 131 zažilo sexuální násilí. Alkohol byl přítomen ve 13 z 20 případů v naší krizové službě. Příběhy našich klientek ukazují, že alkohol často zvyšuje agresivitu a riziko násilí. Žít život bez násilí je základní lidské právo každé ženy.”