Nástup do autobusu všemi dveřmi. Středočeský kraj rozjede pilotní projekt na dvou linkách

Nástup do autobusu všemi dveřmi. Středočeský kraj rozjede pilotní projekt na dvou linkách

Od začátku května budou moci cestující na dvou linkách PID nastupovat do autobusu všemi dveřmi. Tedy tak, jako jsou zvyklí například v MHD. Doposud byl nástup možný pouze předními dveřmi. Odpadnout by měly například fronty na zastávkách. Sníží se tedy počet minut strávených ve stanicích, což povede i ke zrychlení přepravy a lepšímu dodržování jízdního řádu. Cílem pilotního provozu je zjistit rozsah využívání tohoto způsobu nástupu ze strany cestujících a dopady na pobytové doby v zastávkách a na počty cestujících odbavených řidičem a zjištění, kolik bude potřeba revizorů a samoobslužných validátorů pro nákup papírových jízdenek do autobusů.

V průběhu celého pilotního provozu budou prováděny přepravní průzkumy a průzkumy skladby jízdních dokladů. Paralelně budou na dotčených linkách sledována data o zpoždění na spojích a ve vybraných termínech budou měřeny pobytové doby ve vybraných zastávkách. Tato data byla a jsou pořizována již dnes, posléze se budou porovnávat. Předpokládané je mírné snížení tržeb z jízdného. Nikoliv proto, že by cestující začali jezdit hromadně na černo, ale proto, že se odbaví pomocí PID Lítačky anebo u automatů.  I z tohoto důvodu je hlavní město Praha k tomuto projektu velmi skeptické, i když právě na příměstských linkách by faktor času a komfortu pro cestující byl nejmarkantnější. Na druhou stranu pravděpodobně dojde k úspoře na straně výdajů za přesčasy řidiček a řidičů a za pohonné hmoty. Projekt začíná na čistě středočeských linkách a věříme, ale je velmi pravděpodobné, že data ukáží, že lze rozšířit na všechny linky.

Vyhodnocení je plánováno na srpen a září, přičemž data budou k dispozici až na konci října. Součástí vyhodnocení bude i zmíněné vyčíslení ztráty. „Pro hladký proběh pilotního projektu plánuje IDSK informační kampaň. Primárně budou cestující ve vozidlech nasazovaných na linkách, kde je pilotní projekt realizován, informováni jak prostřednictvím letáků i pomocí hlášení ve vozidlech, které IDSK pro tento účel vytvoří. Součástí informací bude i připomenutí povinnosti mít po celou cestu platný jízdní doklad.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články