Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky

Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky

Praha 15. 7. 2021 - V Úvalech u Prahy v následujících letech vznikne nové záchytné P+R parkoviště. Rada Středočeského kraje totiž ve čtvrtek 15. července schválila výkup pozemků o výměře přes 12 tisíc metrů čtverečních za 24 450 000 Kč. Kromě toho podpořila investiční záměr na vybudování cyklostezky mezi Kolínem a Kutnou Horou a pozastavila přípravu výstavby Klánovické spojky.

P+R parkoviště v Úvalech nebude jediné

V programovém prohlášení si krajská koalice tvořená Piráty, STAN, ODS a Spojenci pro Středočeský kraj předsevzala vybudování cenově zvýhodněných záchytných parkovišť u velkých nádraží i malých zastávek na hlavních tratích ve směru na Prahu. Do roku 2024 chceme vybudovat 10 nových P+R a B+R parkovišť (určených pro cyklisty). U přetížených stávajících parkovišť u nádraží usiluje vedení kraje o navýšení jejich kapacity.

> "Stavět záchytná parkoviště P+R má smysl především v místech, která jsou ještě vzdálena od centra měst, ale zároveň je odtud rychlé a pohodlné spojení veřejnou hromadnou dopravou do těchto center. V současné době jsou v běhu projekty na P+R Úvaly a parkovací dům v Hostivici," uvádí Petr Procházka, člen krajského Výboru pro dopravu.

Vznik P+R parkovišť podporujeme jako součást moderní dopravy

Záchytná parkoviště P+R "zaparkuj a jeď" v současné době existují zejména na okrajích Prahy, ale ukazuje se, že zdaleka nedostačují náporu automobilové dopravy. Postupně vznikají i ve středních Čechách poblíž vlakových a autobusových nádraží.

V naší koalici se STAN jsme si stanovili společný cíl: Aby lidé mohli cestovat pohodlně a bezpečně, neplýtvat energií ani časem. Nechceme zakazovat auta, ale naopak chceme vybudovat prostředí, kde nejsou nepostradatelná. Proto je pro nás důležitá modernizace a propojení veřejné dopravy. Věděli jste, že každý z nás v průměru stráví za rok den života v kolonách?

> "Naším cílem je podporovat a vybudovat taková parkoviště při všech hlavních železničních linkách, které vedou ze středních Čech do Prahy. Ideální se jeví oblasti Zeleneč-Mstětice, Říčany-Strančice, Čerčany, Roztoky u Prahy. A vzhledem ke kapacitě plánovaného P+R v Úvalech ještě například Tuklaty. Krom obyčejné možnosti zaparkovat svůj vůz během cesty do Prahy a zpět budou tato parkoviště poskytovat i možnost dobití elektrických vozidel, případně další infrastrukturu odpovídající potřebám 21. století," uvádí náš krajský dopravní expert Petr Procházka.

Vycházíme z myšlenky celoevropské iniciativy Shared Mobility Principles for Livable Cities, kterou můžeme shrnout dvěma větami: Kam můžete v krátkém čase dojít, nemá smysl jezdit. Kam vás může svézt někdo jiný, nemá smysl řídit sám.

> "Jsem rád, že se předvolební slib parkovišť u nádraží začíná stávat realitou. Nikomu, kdo v poslední době jel autem do Prahy, není třeba vysvětlovat, že další nárůst automobilové dopravy v hlavním městě již není možný," komentuje výsledek hlasování Rady kraje Jiří Snížek, radní pro regionální rozvoj.

Kolik to bude stát?

Pozemky, které Středočeský kraj kupuje, jsou pronajaty třetím subjektům na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je stanovena na dva měsíce. Středočeský kraj bude muset podle kupní smlouvy setrvat v nájemních vztazích minimálně rok od nabytí vlastnického práva.

Podle znaleckého posudku, který vypracovala pražská firma PROSCON, byla cena stanovena na 16 314 780 Kč. S ohledem na to, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, navrhl Odbor veřejné mobility při stanovení kupní ceny násobení koeficientem 1,5. Po vynásobení se dostaneme na částku 24 472 170 Kč, která je tedy vyšší než finální částka 24 450 000 Kč, kterou požadují vlastníci těchto pozemků. Jelikož se jedná o lukrativní pozemky v centru města, je finální smluvená cena přiměřená.

Cyklostezka mezi Kolínem a Kutnou Horou získá novou a bezpečnější trasu

Rada kraje také 15. července schválila investiční záměr na budoucí výstavbu cyklostezky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Předpokládané náklady činí přes 43,5 milionu Kč s DPH. Propojení těchto dvou měst vznikne v rámci evropské cyklistické trasy EuroVelo 4 (EV4). Nyní je cyklostezka EV4 značena převážně po frekventovaných silnicích 3. třídy. To se změní dobudováním nových úseků (celkem 2,7 km) a novým orientačním dopravním značením.

> "Jako místní obyvatel mohu potvrdit, že cyklostezka mezi Kolínem a Kutnou Horou velmi chybí. Vazba těchto dvou měst je úzká a podpora bezmotorové dopravy pomůže tomuto regionu nejen jako turistické destinaci, ale může i odlehčit páteřní komunikaci I/38," říká k nové cyklostezce náš radní Jiří Snížek, který v Kolíně žije.

Co je v plánu udělat?

  • Vyznačení cyklotrasy po stávajících účelových a místních komunikacích
  • Obnova krytu uč. komunikace v délce 660 m
  • Rekonstrukce/výstavba nové lávky přes Nebovidský potok, úprava stávající lávky přes potok
  • Polepka
  • Výstavba nových úseků cyklostezek v délce cca 2700 m
  • Přestavba stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku v délce 465 m

V programovém prohlášení Rady kraje jsme si předsevzali výstavbu páteřních cyklostezek a jejich propojení tak, aby tvořily jeden funkční celek. I při aktualizaci Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji dbáme na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Obcím pomůžeme s přípravou regionálních cyklostezek.

> "Jako Piráti podporujeme i rozvoj bezmotorové dopravy. A každý smysluplný úsek nové, či opravené cyklostezky může skvěle sloužit jak k rozvoji dopravy samotné, tak k podpoře nejen cykloturistiky, ale i dalších volnočasových aktivit jako je turistika, in-line bruslení, aj. Spojení blízkých měst Kolín a Kutná Hora je pro toto ideální. Samozřejmě nesmí chybět příslušný mobiliář jako jsou místa pro odpočinek s lavičkami a odpadkovými koši," doplnil Petr Procházka.

Přípravu Klánovické spojky jsme pozastavili

Krajští radní rozhodli také o pozastavení investorské přípravy tzv. Klánovické spojky, jak je nazván přivaděč od dálnice D11. Hlavním důvodem byla odezva z území MČ Praha Klánovice a obce Šestajovice, jejichž vedení, ale i občané s budováním této komunikace nesouhlasí.

> "V rámci probíhajícího řízení posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) jsme se spojili s paní starostkou Zorkou Stravčevičovou z Klánovic, která nás informovala o přehodnocení stanoviska k této lokální stavbě. Jsem ráda, že se podařilo dotčeným obcím a MČ vyjít vstříc a přípravu projektu pozastavit minimálně do doby, kdy po ní bude opět společenská poptávka," komentuje situaci Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství.

Záměr vybudovat Klánovickou spojku se datuje k roku 2017. Po projednáváních stavby v rámci EIA, které samo o sobě bylo složité, se jednoznačně prokázalo, že je investorská příprava velice problematická. Její zdárné dokončení je závislé na dotažení dalších investic prováděných státem a Středočeským krajem. Pokračovat v přípravě této stavby se tedy může začít až poté, kdy bude dobudován Pražský obchvat a silnice II/102 mezi Úvaly a dálnicí D11.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.