Na palubě s Piráty v Benešově s radním Danem Netušilem

Na palubě s Piráty v Benešově s radním Danem Netušilem

Daniel Netušil vystudoval na ČVUT obor Řízení regionálních projektů. Je neuvolněným radním v městě Benešov, momentálně pracuje jako metodik projektového řízení na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu. Mimo zaměstnání je příležitostným divadelním hercem a písničkářem. Také je oficiálním porotcem mažoretkové asociace a dlouholetým tanečním lektorem a choreografem.

Jako radní - čemu se aktuálně věnuješ?

Já jsem neuvolněným radním. To znamená, dá se říct, že máme v gesci všichni vše, ale momentálně jsem pověřený e-Governmentem, neboli elektronizací veřejné správy, a protože nás málo, tak chceme komunikovat s naším poradním orgánem nebo s našimi komisemi, takže mám na starosti i komunikaci právě s komisí pro národnostní menšiny a komisí pro kulturu.

Jak to pokračuje, ta elektronizace?

Jak pokračuje, no momentálně mám v plánu zavést u nás ve městě interaktivní mapu hotspotů, a to nejen takovou, aby občané mohli komunikovat a nahlašovat problémy ve městě, ale takovou mapu, která by umožnila městu také komunikovat s občany, a tudíž třeba nahlašovat projekty, které jsou v plánu, za kolik budou peněz, aby se pokud se týkají jich, aby oni se mohli také vyjádřit, to znamená, bude to mapa, která bude i rozvíjet nějakou komunikaci.

Jsou nějaké překážky, se kterými se při práci na radnici setkáváš?

Tak první překážkou byl čas. Ono totiž když jdu na radu, která se odehrává minimálně jednou za dva týdny, tak ta rada má více než 40 bodů, většinou. Každý tento bod má několik příloh a každá tato příloha má několik stran. Ono když si to spočítáš dohromady, tak opravdu člověk musí přečíst knihu, než na tu radu dorazí, a to si ještě člověk nebo radní nezačala zabývat jednotlivými body a nezačal zjišťovat informace ke každému bodu.

Takže opravdu ono to není jenom přijít na radu a strávit tam ty tři čtyři hodiny, ale opravdu nastudovat si každý bod a ke každému tomu bodu získat nějaké informace, takže čas a ten jsem se snažil eliminovat tím, že jsem si zkrátil pracovní úvazek v práci a vyčlenil jsem si jeden den na úřad, abych práci radního mohl dělat lépe. Je to tedy na úkor mých peněz, ale zase já jsem spokojenější a snad budou i občané spokojenější.

Více ve videu!

Otázky pro další hosty pište na e-mail stredocesky@pirati.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články