Během října budou moci středočeští poskytovatele sociálních služeb žádat o dotace k financování svého provozu. Středočeský kraj vyhlásí dotačního řízení pro rok 2024. Celkově bude k dispozici částka přesahující čtyři miliardy, finančně ji pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pirátští zastupitelé hlasovali pro variantu, která předpokládá možnost čerpání dotace u těch azylových domů, jejichž převažující cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi.

“Díky této variantě se více peněz soustředí na pomoc rodinám s dětmi, které žijí v azylových domech. V ostatních variantách bychom podpořili azylové domy plošně. Rodiny s dětmi jsou pro nás ale prioritou také podle střednědobého plánu, kterého se tímto snažíme držet. Azylové domy pro rodiny s dětmi jsou zařazeny do služeb s vysokou rozvojovou prioritou a kraj od nich očekává nepřetržité zajištění služeb v režimu 24/7, proto musí mít jejich provozovatelé a zaměstnanci finanční jistotu,” vysvětluje krajský zastupitel za Piráty Milan Zelený.

Zatím předpokládaná částka dotace 4 391 599 000 bude upřesněna po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2024.