Martin Karim: Nedopustím, aby byli senioři ohroženi chudobou!

Martin Karim: Nedopustím, aby byli senioři ohroženi chudobou!

Martin Karim je 55letý pirátský kandidát do Poslanecké sněmovny z 11. místa. Pracuje jako právník - metodik v oblasti mezinárodněprávního oddělení České správy sociálního zabezpečení a vlastní daňově poradenskou firmu. Aktuálně studuje tzv. velký doktorát (Ph.D.) se zaměřením na právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Titul doktora práv (JUDr.) získal tamtéž, ale jeho almou mater je Panevropská vysoká škola v Bratislavě.

Co tě motivovalo kandidovat v letošních volbách do poslanecké sněmovny?

Ke vstupu do politiky mě inspirovala výzva Milionu chvilek pro demokracii. Hlavní motivací mé kandidatury v letošních volbách je být osobně u důchodové reformy.

Jaká témata bys jako poslanec prosazoval?

Chci pomáhat slabším, například samoživitelkám nebo lidem v důchodu. Není možné v žádném případě dopustit, aby byli senioři ohroženi chudobou! Krom práce na důchodové reformě se chci v poslanecké sněmovně zapojit do práce ve výborech. Nejbližší jsou mi hned tři: Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro sociální politiku a Zahraniční výbor.

Jaké je tvé celoživotní motto?

“Myslím, tedy jsem.” Celoživotně mě baví Descartovo věčné pochybování.

Které body z koaličního programu ti jsou nejbližší?

Jsou to především body ze sociální oblasti. Ať je to dosažitelné bydlení, efektivní a dostupné sociální služby, dále důstojná domácí a komunitní péče. Chtěl bych, aby pracovní trh šel naproti současným trendům, i to, aby lidé na okraji společnosti měli férové příležitosti.

Co by měla splňovat důchodová reforma?

Dosud se nikdo vážně nezabýval otázkou budoucího financování důchodového systému. Jak jsem již zmínil, senioři nesmí být v žádném případě ohroženi chudobou. Preferuji jednoznačně veřejnoprávní řešení.

Mohl bys prosím přiblížit, co si pod tím máme představit?

Připravíme zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu, kde si budou moci lidé dobrovolně spořit nad rámec povinného sociálního pojištění. Současně s tím i zefektivníme spoření ve třetím pilíři snížením poplatků za správu aktiv či úpravou možnosti výběru prostředků na vlastní bydlení. Budeme motivovat k postupnému čerpání prostředků formou dlouhodobé renty.

Co se stane s důchodovým systémem, pokud důchodová reforma neproběhne?

Zkolabuje a nebude z čeho vyplácet důchody. To je fakt, o kterém se mluví poměrně dlouho.

Přijde ti současný důchodový systém dostatečně srozumitelný a spravedlivý?

Je poměrně komplikovaný a za spravedlivý bych ho neoznačil. Zásluhovost pojištěnců a solidarita tam sice jsou obsaženy, ale oproti tomu je tam třeba v porovnání s jinými státy velmi přísný požadavek na dobu pojištění v délce 35 let.

Jsi vystudovaný právník. Jak hodnotíš srozumitelnost české legislativy a implementaci evropského práva do našich zákonů?

Zavádění evropského práva ne vždy probíhá zcela optimálně. Pro veřejnost mohou být některé normy nepříliš srozumitelné a také rozhodnutí soudů v obdobných sporech jsou často velmi různá.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE