Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Pro podporu kultury a cestovního ruchu zřizuje Středočeský kraj dva fondy. Středočeský fond kultury a obnovy památek a Středočeský fond podpory cestovního ruchu. Tyto fondy obsahují tematicky zaměřenou podporu jednotlivých oblastí v předpokládané výši 66,5 mil. Kč. Všechny předložené projekty jsou hodnocené podle jasně definovaných kritérií, která jsou žadatelům známa dopředu.

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch se věnoval nastavení parametrů této dotační podpory velmi intenzivně. Smyslem naší práce bylo dosažení transparentních a smysluplných pravidel a v tom nám pomohly také konzultace s odbornou veřejností, např. se zástupci knihoven, pracovníky památkové péče, se zástupci destinačních managementů či zástupci Asociace turistických informačních center. Vyslyšeli jsme také poměrně častou výtku upozorňující na časový harmonogram dotačního řízení, který v minulosti mnoha žadatelům komplikoval realizaci jejich projektů. Proto se mohou nově žadatelé přihlašovat se svými projekty již od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022.

Podpora knihoven

Již tradičně podpoříme vybavenost knihoven, zejména pak pořízení vybavení pro práci s veřejností či databázové knihovnické systémy ve výši 70 tis. Kč a nově také podpoříme rozvoj čtenářské gramotnosti. Při hodnocení knihoven budou bodově zvýhodněné knihovny z malých obcí do 2 tis. obyvatel.

Podpora kultury

Program na podporu kultury byl rozdělen do několika tematických zadání, aby docházelo k efektivnější podpoře smysluplných nekomerčních projektů. Žadatelé se tak mohou přihlásit do zadání podpora kultury, podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a projektů zaměřených na nová média. Nově také definujeme podporu významných výročí, která se vztahují výhradně na obce, spolky a zapsané ústavy.

Podpora obnovy památek

V tomto programu jsou, stejně jako v uplynulém roce, dvě tematická zadání. První se zaměřuje na projekty související s obnovou hodnot kulturní památky a druhé zadání podpoří obnovy památek s ohledem na jejich další využití pro spolkový či společenský život v regionu

Podpora turistických informačních center

Turistická centra na území Středočeského kraje mohou získat podporu na digitalizaci či modernizaci, na podporu propagace a provozu a nově také na podporu sezónní zaměstnanosti. Parametry této podpory byly stanoveny na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky informačních center a také ve spolupráci s Asociací turistických informačních center. Maximální výše dotace je stanovená na 100 tis. Kč a je možné v rámci jednoho tematického zadání získat podporu více aktivit. Např. u digitalizace a modernizace může získat informační centrum příspěvek na nové webové stránky, jazykové kurzy pro zaměstnance a tvorbu multimediálního produktu do výše maximální dotace.

Podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu

Cílem programu je zajistit transparentní a otevřený přístup pro všechny žadatele. Dosud byla tato oblast podporována na základě uzavřeného seznamu vybraných projektů schváleného zastupitelstvem v předchozím volebním období. Pro nás bylo takové zvýhodnění oproti jiným aktérům nepřijatelné, proto je dnes podpora otevřená pro všechny žadatele. Z programu mají největší šanci získat podporu takové akce, které přivedou větší počet návštěvníků k vícedennímu pobytu v našem regionu.

Podpora rozvoje destinačních managementů

V rámci tohoto programu podpoříme rozvoj a efektivní fungování poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, kteří přispívají ke koordinaci turismu v našem kraji. Organizace destinačního managementu mohou získat podporu na rozvoj turistické nabídky, na pořízení profesionální obrazové prezentace, náklady na osobní rozvoj pracovníků. Zejména však mohou získat dotace na podporu zaměstnance certifikovaného destinačního oblastního managementu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů
29.07.2021

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů

Čtvrtek 29. července 2021 - Rada Středočeského kraje schválila výzvu na poskytnutí dotací ke spolufinancování projektů na posílení biodiverzity v krajině. Radní také odsouhlasili záměr na zefektivnění veřejné dopravy s cílem snížit náklady. Dále schválili...

CHCI VĚDĚT VÍCE