Lucie Cirkva Chocholová Na palubě s Piráty o kultuře

Lucie Cirkva Chocholová Na palubě s Piráty o kultuře

Lucie Cirkva Chocholová, pirátka z Kladenska, v novém podcastu Na palubě s Piráty.

Jakým způsobem ses dostala k Pirátům? A proč právě Piráti?

To je dlouhá historie. Váže se k době někdy před osmi lety. Já působím už asi 20 let v kultuře a vždycky nějakým způsobem politika do mé práce zasahovala. Někdy více, někdy méně, nebyl to úplně ideální stav mnohdy. Někdy v roce 2012 jsem pracovala na Ministerstvu kultury a byla jsem chvílemi opravdu zděšená z toho, jakým způsobem funguje praktický výkon státní správy. Tak jsem si tak sama pro sebe přemýšlela, co by mohlo tu situaci zlepšit, co by mohlo být přínosem, jaké změny by bylo dobré udělat. A ty moje myšlenky, které směřovaly k tomu, že by byla nutná nějaká transparentnost nebo oddělení třeba výkonu úředníků od politické moci nebo dejme tomu nějaké zveřejňování smluv a podobné věci, tak až někdy asi rok poté jsem našla v programu Pirátské strany, takže tam došlo k nějaké ideové shodě. A trvalo to velmi dlouho, než jsem začala být aktivní a za to může můj syn, kterého učím tomu, aby on sám, když je s něčím nespokojen, tak aby šel a něco s tím udělal, pokud má tu moc, energii a příležitost, tak je to jenom na něm. Takže jsem se toho chopila taky.

V jakém stavu je kultura dnes, jak je vnímána?

Bohužel kultura není vnímána jako priorita, já teda osobně kulturu vnímám jako základ naší společnosti. Ono i Piráti prosazují, aby byla společnost svobodná, vzdělaná a informovaná a toho prostě bez kultury nedocílíme. Ta kultura obecně, mám někdy pocit, že je lidi vnímají jako pár nějakých vyšinutých konceptuálních umělců tady v Praze nebo avantgardní divadelníky v Brně, že to teda je ta kultura a to oni teda podporovat nechtějí. Nicméně je potřeba říct, že kultura jsou také knihovny ve všech malých obcích, je to obrovská síť kin po celé republice, podpora kultury znamená podporovat amatérské divadelní soubory. V podstatě bez podpory kultury bychom nemohli dětem číst před spaním pohádky, nemohli bychom jezdit na výlety po hradech a zámcích, Česká republika má unikátní síť kulturních organizací, jsou to právě už ta zmíněná kina, divadla po celé republice, památky, a já si myslím, že je naší povinností o tento kulturní odkaz pečovat a uchovávat ho pro příští generace, protože kultura opravdu opravdu základem, který tvoří naši společnost, utváří nás, je to ten základ, všechno ostatní je potom další nadstavba.

V jakém je nyní kultura je stavu? Jak je to s divadlem na Kladně? Jaké další organizace kulturní máme ve Středočeském kraji? A co by se dalo na této úrovni zlepšit?

Sledujte další podcast.

Otázky pro další hosty pište na e-mail stredocesky@pirati.cz.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu