Kvůli dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech vzniknou na středočeské silniční síti nové silnice a mosty

Kvůli dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech vzniknou na středočeské silniční síti nové silnice a mosty

Kvůli dostavbě jaderných bloků v dukovanské elektrárně dozná středočeská silniční síť několika změn. Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání souhlasili s pořízením 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, spočívající v zajištění opatření pro průjezd nadměrných a těžkých komponentů nutných pro rozjezd nového jaderného zdroje. Zastupitelé dále, v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování, dnes odsouhlasili ukončení pořizovacího procesu 5. AZÚR, která řešila kolejové propojení pražského Depa Písnice s Jesenicí u Prahy.

Kvůli přepravě těžkých komponent nutných k dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech se bude muset změnit i středočeská silniční síť. Vyrostou tu nové účelové komunikace a mosty. Krajští zastupitelé odsouhlasili zahájení pořizovacího procesu 13. Aktualizace zásad územního rozvoje, která vymezuje koridory pro budoucí stavby na pěti místech. „ Návrh na pořízení podalo ministerstvo dopravy. Řešení celé problematiky je koncipováno s cílem zajištění zprůchodnění vybrané trasy pro umožnění transportu těžkých konstrukčních celků po území ČR na staveniště do Dukovan. Připomínám, že se jedná se o strategickou stavbu státu,“ konstatuje Jiří Snížek, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Jako nejvýhodnější varianta z hlediska časových, společenských, geopolitických a finančních dopadů, byla vybraná kombinovaná vodní a silniční doprava, přičemž části jaderného zařízení by měly putovat lodí přes Hamburk, Ústí nad Labem až do středočeského Týnce nad Labem. Poté by měl být náklad přeložen na kamiony a po silnici transportován do Dukovan. „Některé silnice a mosty zůstanou, jiné, pro nepotřebnost, zaniknou. V tomto případě pak budou dotčená území uvedena do původního stavu. Předpokládáme, že těžké transporty budou trvat zhruba čtyři roky, začít by se mělo v roce 2030,“ konstatuje Jiří Snížek a pokračuje: „ Zprůchodnění navržené a odsouhlasené trasy pro přepravu těžkých a nadrozměrných komponent je podmínkou pro výstavbu jaderné elektrárny. Jedná se o soubor dočasných opatření, která na sebe navazují a každé z nich má charakter nadmístního významu. Opatření se týkají silnic I. i II. třídy.“

Komponenty by měl vždy přepravovat nákladní vůz s vlekem, přičemž celková hmotnost soupravy by neměla přesáhnout 895 tun (750 t komponenta, 145 t podvalník) a 53,2 metru délky.

...

Zastupitelé na svém jednání dále dnes zároveň odsouhlasili ukončení pořizovacího procesu 5. AZÚR, která řešila kolejové propojení pražského Depa Písnice s Jesenicí u Prahy. „Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo chtějí v daném území stavět. Stavební uzávěra v tomto případě padne v dubnu. Na druhou stranu, z Prahy do Jesenice kraj plánuje zavést trolejbusovou linku,“ hodnotí Jiří Snížek.

Dopravní opatření kvůli dostavbě JE Dukovany

  • Objízdná trasa okolo stávajícího mostu ev. č. 2-018. Trasa bude tvořena provizorním připojením na silnici I/2 a provizorním mostem přes řeku Doubravu u Kobylnice (směr Svatý Mikuláš). Trasa bude jednopruhová, jednosměrná s šířkou 7,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Provizorní most je navržen jako jednopólový s požadovanou zatížitelností, s délkou přemostění 25 m a šířkou 9,5 m.
  • Jednosměrná účelová komunikace, která bude využívána jako objížďka mostů ev. č. 2-006 a 2-014 na silnici I/2 a mostu ev. č. 38-044 na silnici I/38 mezi Malínem a Novými Dvory.
  • Jednosměrná účelová komunikace včetně provizorního mostu přes řeku Brslenku, která bude využívána jako objížďka mostů ev.č. 38-049 a 38-050 na silnici I/38 u Čáslavi. Provizorní komunikace je v délce 0,5 km vedena podél násypu silnice I/38, překoná Brslenku provizorním mostem, železniční vlečku a další, místní komunikaci.
  • Silniční objížďka mostu přes železnici (ev. č. 38-051 na silnici I/38) u Čáslavi. Objízdná trasa je tvořena mimoúrovňovou provizorní komunikací, železničním přejezdem, propustkem a napojením na silnici I/17 a I/38. Trasa dočasného opatření je v celkové délce 479 m.
  • Objížďka podjezdu pod tratí č. 230 za Čáslaví. Provizorní objízdná trasa je tvořena mimoúrovňovou provizorní komunikací, dále provizorním přejezdem napojením na silnice I/38 (směr Horky) a II/337 (směr Žleby). Komunikace je v základní šířce 9,0 m. Provizorní komunikace je navržena v délce 736 m.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.