Kutná Hora soutěží o Památku roku 2019

8. ledna 2020
Kutná Hora soutěží o Památku roku 2019

Kutná Hora - město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, je unikátní svou středověkou historií, architekturou a jedinečným souborem památek. Její věhlas je celosvětový. V dobách své největší slávy se ve zdejších dolech těžila až třetina evropské produkce stříbra. Středověká Kutná Hora se po právu považovala za druhé město Českého království. Bohaté kulturní dědictví bylo svěřeno na určitou dobu do správy mj. dvěma pirátským zastupitelům. Jeden z nich, radní Štěpán Drtina, podal v pondělí přihlášku do soutěže Památka roku 2019 v kategorii malé rekonstrukce. Přihlášenou památkou je unikátní parapetní zeď se sochařskou výzdobou před Jezuitskou kolejí, která byla vytvořena na začátku 18. století.

Sochy vytvořil člen jezuitského řádu František Baugut, který měl v Kutné Hoře svou vlastní dílnu. V letech 2017 - 2019 sochy prošly restaurátorskými pracemi a před ně byly instalovány malé bronzové desky se jmény jednotlivých světců. Vlastní architektura terasy je řešena velice nápaditě a některé sokly svým iluzivním šikmým bosováním nesporně odkazují na dílo Jana Blažeje Santiniho.

> “Po dokončení stavebních prací, především na Vlašském Dvoře, budeme v příštím roce usilovat o první místo v soutěži Historické město roku, kde se Kutná Hora stala vítězem již v roce 1999. Žádnému městu se zatím tuto soutěž nepodařilo vyhrát dvakrát - Kutná Hora je ale společně s Prachaticemi zatím jediným městem, které se po svém prvenství probojovalo opět do finále. Tímto děkuji i našemu odboru památkové péče, který na poli oprav památek odvádí velký kus práce,” okomentoval další plány Štěpán Drtina.

Také stručně uvedl, jak postupují další práce. Za minulý rok se povedla celá řada renovací a na rok 2020 se další plánují. Na Kamenném domu byla dokončena II. etapa restaurování uliční fasády, vstupní mříže a doplnění bodel proti sedání ptáků. Morový sloup také prošel restaurátorskými pracemi. Na Kaňku byla dokončena oprava fasády budovy bývalé radnice. Dokončena byla také II. etapa opravy ohradní zdi u areálu chrámu sv. Barbory. V minulém roce také započala rekonstrukce střechy Hrádku, kde sídlí České muzeum stříbra. Poslední dvě jmenované akce budou pokračovat i v roce 2020. V tomto roce se uskuteční např. i kompletní restaurování vitrážových oken Kamenného domu, oprava ohradní zdi u hřbitova Všech svatých, nebo oprava fasády Tylova divadla. Ve snahách o opravy soukromými vlastníky pomáhá značně také Fond regenerace města Kutná Hora, ve kterém je pro letošní rok alokováno 2 000 000 Kč.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články