Jana Skopalíková: Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

Jana Skopalíková: Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem. Cílem je nastavit vnitřní procesy tak, aby se efektivně a v každodenních krocích a činnostech podporovala ochrana životního prostředí i na úřadu.

S návrhem na enviroaudit přišla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. „Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit,“ uvedla radní.

Na Krajském úřadu se dnes poprvé sešla pracovní skupina složená ze zaměstnanců, kteří projevili zájem stát se takzvaným enviroambassadorem. „Ambasadoři by se měli pravidelně setkávat a řešit environmentální rozvoj úřadu z pohledu zaměstnanců, podávat návrhy na aplikaci nových přístupů či vzdělávání. K tomu úřad potřebuje mít aktivní ambasadory, kteří budou udržovat kontinuitu envio rozvoje,“ uvedl Ivo Kropáček z agentury Envirostyl, která pro úřad ekoaudit zajišťuje.

„Věřím, že se nám postupnými kroky podaří změnit zaběhnuté zvyklosti. Je to o přístupu – od drobností typu vypínat počítače při odchodu domů, přes šetření vodou a třídění odpadu až po systémové kroky, jako je například minimalizace tisku dokumentů a materiálů. Úkolem ambasadorů je hlavně inspirovat druhé ke změně. S vedením úřadu jsme diskutovali například to, že bude vhodné rozšířit počet nádob na tříděný odpad nebo zavést možnost třídit bioodpady přímo v kuchyňkách a podobně,” doplnila radní Skopalíková.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.