Jana Skopalíková: Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

Jana Skopalíková: Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

S návrhem na enviroaudit přišla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. „Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit,“ uvedla radní.

Na Krajském úřadu se dnes poprvé sešla pracovní skupina složená ze zaměstnanců, kteří projevili zájem stát se takzvaným enviroambassadorem. „Ambasadoři by se měli pravidelně setkávat a řešit environmentální rozvoj úřadu z pohledu zaměstnanců, podávat návrhy na aplikaci nových přístupů či vzdělávání. K tomu úřad potřebuje mít aktivní ambasadory, kteří budou udržovat kontinuitu envio rozvoje,“ uvedl Ivo Kropáček z agentury Envirostyl, která pro úřad ekoaudit zajišťuje.

„Věřím, že se nám postupnými kroky podaří změnit zaběhnuté zvyklosti. Je to o přístupu – od drobností typu vypínat počítače při odchodu domů, přes šetření vodou a třídění odpadu až po systémové kroky, jako je například minimalizace tisku dokumentů a materiálů. Úkolem ambasadorů je hlavně inspirovat druhé ke změně. S vedením úřadu jsme diskutovali například to, že bude vhodné rozšířit počet nádob na tříděný odpad nebo zavést možnost třídit bioodpady přímo v kuchyňkách a podobně,” doplnila radní Skopalíková.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů či zákonných zástupců na pobyt s dětmi ve zdravotnických zařízeních omezována. „Zpracovali jsme proto srozumitelný metodický pokyn, který tyto nejasnosti odstraní a pomůže situaci zlepšit jak pro rodiny, tak i zdravotnický personál,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. To je hlavní výstup kulatého stolu s názvem “Děti potřebují své blízké, během hospitalizace zejména. Fakta, zkušenosti a léčebný efekt”, který Olga Richterová dnes ve Sněmovně spolupořádala s Martinou Ochodnickou, poslankyní za TOP 09, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru pro zdravotnictví.

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Spolu s prezidentskými volbami proběhlo v největším středočeském městě referendum, ve kterém občané rozhodovali o zákazu heren a hazardu. Za vyvoláním referenda stojí petice iniciativy Kladno bez hazardu, kterou podepsalo 5 336 občanů. Radnice v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) od počátku proti referendu otevřeně vystupovala. Podle senátorky Adély Šípové, do jejíhož obvodu spadá i Kladno, město dostatečně nezajistilo, aby referendum proběhlo podle zákona, a rozhodla se proto město žalovat.

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajský úřad Středočeského kraje dnes získal certifikát Zero Waste Hero. Ten je jedním z výstupů environmentálního auditu, který na podzim provedla agentura Envirostyl. Získání certifikace znamená, že úřad zavádí přístupy vedoucí ke snižování negativního vlivu na životní prostředí. Certifikát převzali ředitel úřadu Jan Louška a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.