Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

„Snažíme se na životní prostředí myslet a podporovat jeho ochranu. I proto jsem rád, že jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu ve formě tohoto certifikátu. Je to pro nás ujištění, že jdeme správným směrem. Získání certifikace neznamená, že je náš úřad v oblasti environmentální odpovědnosti perfektní, ale že zavádí přístupy vedoucí ke snižování svého negativního vlivu na životní prostředí,“ konstatuje ředitel Krajského úřadu Jan Louška.

Krajský úřad se pro rok 2023 zavázal například k zavedení třídění bioodpadu, k úsporám vody, využívání ekologických úklidových prostředků nebo k dobrovolnému snížení počtu odpadkových košů v kancelářích.

Agentura Envirostyl provedla koncem roku 2022 analýzu založenou na rozboru úřadem poskytnutých podkladů, výstupech vlastního šetření a výsledcích dotazníků vyplněných anonymně zaměstnanci úřadu. Výsledkem šetření je řada návrhů na změny v roce2023 i v dalších letech.

"V rámci environmentálního auditu proběhl Zero Waste workshop pro zaměstnance úřadu a setkání aktivních zaměstnanců, kteří mají zájem pomáhat zlepšovat životní prostředí na úřadu. Výstupem obou setkání je vznik skupiny proškolených ambasadorů environmentálního rozvoje. Tito zaměstnanci se budou setkávat a řešit environmentální chod úřadu. Svá zjištění a návrhy budou předávat do mých rukou. Ambasadoři budou dohlížet na plnění závazků úřadu pro rok 2023 a budou se také podílet na návrzích závazků úřadu pro další roky,“ uvádí iniciátorka enviroauditu Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a také garantka dalšího řešení přednesených podnětů.

„Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit,“ uzavírá radní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů či zákonných zástupců na pobyt s dětmi ve zdravotnických zařízeních omezována. „Zpracovali jsme proto srozumitelný metodický pokyn, který tyto nejasnosti odstraní a pomůže situaci zlepšit jak pro rodiny, tak i zdravotnický personál,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. To je hlavní výstup kulatého stolu s názvem “Děti potřebují své blízké, během hospitalizace zejména. Fakta, zkušenosti a léčebný efekt”, který Olga Richterová dnes ve Sněmovně spolupořádala s Martinou Ochodnickou, poslankyní za TOP 09, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru pro zdravotnictví.

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Spolu s prezidentskými volbami proběhlo v největším středočeském městě referendum, ve kterém občané rozhodovali o zákazu heren a hazardu. Za vyvoláním referenda stojí petice iniciativy Kladno bez hazardu, kterou podepsalo 5 336 občanů. Radnice v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) od počátku proti referendu otevřeně vystupovala. Podle senátorky Adély Šípové, do jejíhož obvodu spadá i Kladno, město dostatečně nezajistilo, aby referendum proběhlo podle zákona, a rozhodla se proto město žalovat.

Otevřený kraj! Se spuštěním nového webu bude Středočeský kraj ještě transparentnější

Otevřený kraj! Se spuštěním nového webu bude Středočeský kraj ještě transparentnější

Středočeský kraj brzy spustí novou verzi svého webu. Nabídne příjemnější uživatelské prostředí, nové funkce i bližší informace o fungování krajské rady. Nad rámec zákona se počítá například se zveřejňováním všech materiálů, které rada na svých pravidelných týdenních jednáních projedná. Nejen středočeši tak budou mít ještě větší přehled o čem se aktuálně na kraji jedná a rozhoduje. Nová podoba webu by měla fungovat již průběhu letošního února.