Jana Skopalíková: Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Jana Skopalíková: Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajský úřad Středočeského kraje dnes získal certifikát Zero Waste Hero. Ten je jedním z výstupů environmentálního auditu, který na podzim provedla agentura Envirostyl. Získání certifikace znamená, že úřad zavádí přístupy vedoucí ke snižování negativního vlivu na životní prostředí. Certifikát převzali ředitel úřadu Jan Louška a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

„Snažíme se na životní prostředí myslet a podporovat jeho ochranu. I proto jsem rád, že jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu ve formě tohoto certifikátu. Je to pro nás ujištění, že jdeme správným směrem. Získání certifikace neznamená, že je náš úřad v oblasti environmentální odpovědnosti perfektní, ale že zavádí přístupy vedoucí ke snižování svého negativního vlivu na životní prostředí,“ konstatuje ředitel Krajského úřadu Jan Louška.

Krajský úřad se pro rok 2023 zavázal například k zavedení třídění bioodpadu, k úsporám vody, využívání ekologických úklidových prostředků nebo k dobrovolnému snížení počtu odpadkových košů v kancelářích.

Agentura Envirostyl provedla koncem roku 2022 analýzu založenou na rozboru úřadem poskytnutých podkladů, výstupech vlastního šetření a výsledcích dotazníků vyplněných anonymně zaměstnanci úřadu. Výsledkem šetření je řada návrhů na změny v roce2023 i v dalších letech.

"V rámci environmentálního auditu proběhl Zero Waste workshop pro zaměstnance úřadu a setkání aktivních zaměstnanců, kteří mají zájem pomáhat zlepšovat životní prostředí na úřadu. Výstupem obou setkání je vznik skupiny proškolených ambasadorů environmentálního rozvoje. Tito zaměstnanci se budou setkávat a řešit environmentální chod úřadu. Svá zjištění a návrhy budou předávat do mých rukou. Ambasadoři budou dohlížet na plnění závazků úřadu pro rok 2023 a budou se také podílet na návrzích závazků úřadu pro další roky,“ uvádí iniciátorka enviroauditu Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a také garantka dalšího řešení přednesených podnětů.
„Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit,“ uzavírá radní.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.